Skip to main content

Pierwsze produkty typu ETP na SIX Swiss Exchange

8 listopada SIX Swiss Exchange uruchomiła w praktyce swój nowy segment dla instrumentów typu ETP (exchange-traded products) obejmujących zabezpieczone instrumenty typu ETC (exchange-traded commodities) oraz instrumenty typu ETN (exchange-traded notes). Zabezpieczenie obejmuje głównie papiery wartościowe, metale szlachetne i gotówkę, które muszą pokrywać przynajmniej wartość wyemitowanych instrumentów i być przechowywane pod nadzorem podmiotu niezależnego od emitenta.

ETPs naśladują ruchy cen aktywa bazowego z użyciem lub bez stosowania dźwigni. Ich profil wypłaty jest symetryczny, co oznacza że wyniki produktu odzwierciedlają wyniki aktywa bazowego. Z prawnego punktu widzenia są to zabezpieczone, nieoprocentowane instrumenty dłużne. Jako takie nie są więc one funduszami inwestycyjnymi i nie podlegają szwajcarskiemu prawu dotyczącemu tych podmiotów (Swiss Federal Collective Investment Schemes Act (CISA)). Muszą jednak przejść procedurę umożliwiającą ich wprowadzenie do notowań giełdowych przeprowadzaną przez SIX Exchange Regulation. Zasady ich dopuszczania do obrotu giełdowego i ich notowania zostały zaakceptowane przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem finansowym – FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority).

Do obrotu na SIX Swiss Exchgange weszło w sumie 29 instrumentów, w tym 15 typu ETC wyemitowanych przez Source (o czym można przeczytać tutaj) oraz 14 ETP wyemitowanych przez db ETC.

W gronie tych ostatnich znalazło się 10 instrumentów finansowych replikujących indeksy rynku towarowego (są one zabezpieczone złotem w fizycznej postaci) oraz cztery, które odzwierciedlają ruchy cen metali szlachetnych (są one zabezpieczone złotem, srebrem, platyną i palladem w fizycznej postaci). Oto pełna lista produktów db ETC notowanych na SIX Swiss Exchange:

 • db S&P GSCI ETC

 • db Commodity Booster ETC

 • db S&P GSCI Agriculture ETC

 • db Agriculture Booster ETC

 • db S&P GSCI Industrial Metals ETC

 • db Industrial Metals Booster ETC

 • db S&P GSCI Energy ETC

 • db Energy Booster ETC

 • db Natural Gas Booster ETC

 • db WTI Crude Oil Booster ETC

 • db Physical Gold ETC

 • db Physical Silver ETC

 • db Physical Platinum ETC

 • db Physical Palladium ETC

Walutą obrotu wszystkich ww. ETPs jest dolar amerykański.

Market makerem dla instrumentów wyemitowanych przez Source jest Nyenburgh Holding B.V, zaś dla instrumentów wyemitowanych przez db ETC Deutsche Bank AG, Frankfurt.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.