Skip to main content

Pierwsze opcje oparte na tytułach uczestnictwa funduszy ETF Lyxora na giełdzie Eurex

20 września na Eurex – międzynarodowej giełdzie instrumentów pochodnych, jednej z największych na świecie – zadebiutowały kontrakty opcyjnie, dla których instrumentami bazowymi są tytuły uczestnictwa sześciu funduszy ETF Lyxora. Są to ETF-y replikujące indeksy: DJ Russia Titans, DJ Turkey Titans, Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI), Hang Seng Index (HSI), CECE Eastern Europe (CECE EUR) i MSCI Emerging Markets (wszystkie te ETFy znajdują się w obrocie w segmencie XTF Deutsche Boerse). Nowe opcje są handlowane w euro, są rozliczane fizycznie (opcje typu amerykańskiego) i maja terminy wygaśnięcia do 24 miesięcy. Wielkość jednego kontraktu opiewa na 100 tytułów uczestnictwa. Market makerem tych opcji jest Societe Generale.

Po ponownym uruchomieniu tego segmentu na giełdzie Eurex w maju br. (o czym można było przeczytać tutaj) przedmiotem obrotu (do połowy sierpnia) było już ponad 70 tys. kontraktów opcyjnych. Obecnie na giełdzie Eurex można handlować 13 opcjami na ETF-y pięciu emitentów (db x-trackers, iShares, Source, Credit Suisse i Lyxor), których rynkowy udział wynosi 75 ok. procent (pod względem wartości zgromadzonych aktywów) i trzema kontraktami futures na te instrumenty finansowe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.