Skip to main content

Pierwsze obligacyjne i pieniężne ETF-y db x-trackers na parkiecie w Zurychu

W koncu października db x-trackers – provider funduszy ETF z grupy Deutsche Banku – wprowadził swoje kolejne produkty indeksowe na giełdę SIX Swiss Exchange. W sumie na parkiecie w Zurychu notowane są już 63 fundusze ETF db x-trackers.

22 października na giełdzie w Zurychu pojawiły się 24 ETF-y tej firmy:

 • db x-trackers II USD IG INFLATION LINKED TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks USD IG Inflation linked Sovereign, opłata za zarządzanie wynosi 0,20%

 • db x-trackers II US Treasuries Short Daily ETF – replikuje indeks DB US Treasuries Short Daily, opłata za zarządzanie wynosi 0,25%

 • db x-trackers II Short IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks Markit Short iBoxx Euro Sovereigns Eurozone TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II ITRAXX® HIVOL 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® HiVol 5-year Total Return, opłata za zarządzanie wynosi 0,21%

 • db x-trackers II iTraxx® HiVol 5-Year Short DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® HiVol 5-year Short Total Return, opłata za zarządzanie wynosi 0,21%

 • db x-trackers II iTraxx® Europe Subordinated Financials 5-year TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe Subordinated Financials 5-year TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,21%

 • db x-trackers II iTraxx® Europe Subordinated Financials 5-year Short Daily TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe Subordinated Financials 5-year Short TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,21%

 • db x-trackers II iTraxx® Europe Senior Financials 5-year TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe Senior Financials 5-year TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,18%

 • db x-trackers II iTraxx® Europe Senior Financials 5-year Short Daily TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe Senior Financials 5-year Short TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,18%

 • db x-trackers II ITRAXX® EUROPE 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe 5-year Total Return, opłata za zarządzanie wynosi 0,18%

 • db x-trackers II iTraxx® Europe 5-Year Short DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Europe 5-year Short Total Return, opłata za zarządzanie wynosi 0,18%

 • db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Crossover 5-year Short TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,24%

 • db x-trackers II iTraxx® Crossover 5-Year Short DAILY TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks iTraxx® Crossover 5-year Short TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,24%

 • db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF – replikuje indeks Markit iBOXX Global Inflation-linked TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,25%

 • db x-trackers II IBOXX EURO INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks Markit iBOXX Euro Inflation-linked TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,20%

 • db x-trackers II IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX ETF – replkuje indeks Markit iBOXX Euro Sovereigns Eurozone TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II IBOXX EUR Liquid Corporate 100 Total Return Index ETF – replikuje indeks Markit iBOXX Euro Liquid Corporate 100 TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,20%

 • db x-trackers II iBoxx EUR Germany Total Return Index ETF – replikuje indeks Markit iBOXX Euro Germany TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II iBoxx EUR Germany 1-3 Total Return Index ETF – replikuje indeks Markit iBOXX Euro Germany 1-3 TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks Markit iBoxx US Treasuries, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks Markit iBoxx US Treasuries 1-3, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II EURO INFLATION SWAP 5 YEAR TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks DB EURO Inflation Swap 5 Year TR, opłata za zarządzanie wynosi 0,20%

 • db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks DB EONIA Total Return, opłata za zarządzanie wynosi 0,15%

 • db x-trackers II Emerging Markets Liquid Eurobond Index ETF – replikuje indeks DB Emerging Markets Liquid Eurobond Euro, opłata za zarządzanie wynosi 0,55%

Walutą wyceny i obrotu większości ww. funduszy jest euro. Wyjątek stanowią fundusze db x-trackers II USD IG INFLATION LINKED TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF, db x-trackers II US Treasuries Short Daily ETF, db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES TOTAL RETURN INDEX ETF oraz db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF w przypadku których walutą tą jest dolar amerykański. Funkcję market makera dla wszystkich ww. ETF-ów pełni Deutsche Bank AG London Branch.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.