Skip to main content

Pierwsze fundusze PIMCO Source zadebiutowały na Deutsche Boerse

24 stycznia 2011 r. dwa pierwsze fundusze ETF wyemitowane przez PIMCO Source zostały wprowadzone do notowań na Deutsche Boerse do segmentu XTF.

PIMCO European Advantage Government Bond Index Source ETF replikuje PIMCO European Advantage Government Bond Index. W odróżnieniu od innych indeksów obligacji rządowych, w przypadku których największą wagę posiadają papiery o największej kapitalizacji – a co za tym idzie są to często papiery dłużne krajów o wysokim poziomie zadłużenia – ten indeks ważony jest wskaźnikiem PKB. W portfelu indeksu znajdują się rządowe instrumenty dłużne krajów należących do strefy euro, denominowane w euro i posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

Dzięki funduszowi PIMCO Euro Enhanced Short Maturity Source ETF inwestorzy mogą lokować aktywa w aktywnie zarządzany, zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie o zapadalności do 1 roku. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż stopa zwrotu indeksu rynku pieniężnego w strefie euro – EONIA (European overnight interest rate). W portfelu funduszu mogą znajdować się instrumenty dłużne wyemitowane lub gwarantowane przez rządy krajowe, władze regionalne lub inne instytucje i organizacje pochodzące ze strefy euro, denominowane w euro. Mogą to być również obligacje korporacyjne oraz MBS-y (mortgage-backed securities) lub ABS-y (asset-backed securities). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,35% w skali roku.

W przeciwieństwie do wcześniej uruchomionych samodzielnie przez Source funduszy ETF, które wykorzystują replikację syntetyczną, nowe fundusze stosują replikację fizyczną. Oba fundusze będą wypłacały dywidendy swoim uczestnikom.

Działające od ponad czterech dekad PIMCO zarządza obecnie aktywami o wartości 1,2 bln USD dla milionów klientów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Firma znana jest przede wszystkim z zarządzania produktami inwestycyjnymi typu fixed income. Source jest jednym z najszybciej rozwijających się providerów funduszy ETF w Europie – jej aktywa sięgają ponad 6,5 mld USD. W grudniu 2010 r. obie spółki ogłosiły, iż będą współpracować i zaoferują szeroką gamę funduszy ETF o stałym dochodzie – PIMCO Source Fixed Income ETFs.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.