Skip to main content

Pierwsze fundusze ETF Swiss & Global AM na Deutsche Boerse

29 czerwca 2012 r. na Deutsche Boerse zadebiutowały cztery pierwsze fundusze typu ETF nowego emitenta – Swiss & Global Asset Management. Jest to jedna z czołowych niezależnych firm zarządzających aktywami w Szwajcarii (ma siedzibę w Zurychu) i na całym świecie, która swój pierwszy fundusz inwestycyjny uruchomiła w 1970 r. Jest ona częścią grupy GAM

Spółka ta zaoferowała inwestorom dokonującym transakcji w systemie Xetra aktywnie zarządzane fundusze ETF pod nazwą Julius Bär Smart Equity ETFs – to jeden z nielicznych podmiotów, który wprowadził dotychczas na parkiet we Frankfurcie tego typu produkty. Celem funduszy ETF zarządzanych przez Swiss & Global Asset Management jest uniknięcie i jednocześnie w tym samym czasie wykorzystanie typowych ludzkich błędów w procesie inwestycyjnym. Każda transakcja jest dodatkowo poddawana analizie jakościowej. Fundusze Julius Bär Smart Equity ETFs pozwalają inwestorom partycypować w aktywnie zarządzanych portfelach, w przypadku których cel inwestycyjny polega na generowaniu stopy zwrotu ponad odpowiedni benchmark (benchmarkami są odpowiednie regionalne indeksy MSCI). Akcje do ich portfeli są wybierane na podstawie systematycznego podejścia (systematic approach) bazującego na strategii wykorzystującej analizę trendu i strategii inwestowania w wartość, a następnie walory te są poddawane badaniom jakościowym. Strategia analizująca trend wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej w celu zidentyfikowania anomalii cenowych, które można przypisać do typowych zachowań inwestorów. Akcje wyselekcjonowane na tej podstawie posiadają jednakowy udział w portfelu. Z kolei strategia ukierunkowana na wartość dąży do identyfikacji anomalii cenowych, które są pochodną kryteriów wyceny konkretnych akcji w średnim i długim terminie. Akcje wyselekcjonowane w oparciu o tę strategię są ważone w portfelu inwestycyjnym ich kapitalizacją – im wyższa wartość współczynnika information ratio (ex post), tym większa waga w portfelu funduszu.

Fundusze Julius Baer Smart Equity ETF Europe, Julius Baer Smart Equity ETF World, Julius Baer Smart Equity ETF Asia oraz Julius Baer Smart Equity ETF Emerging Markets stosują replikację fizyczną (inwestują w akcje), zajmują do 200 pozycji, nie korzystają ze swapów kontraktów futures, czy opcji, nie pożyczają posiadanych papierów wartościowych, a także nie pożyczają kapitału od innych podmiotów. Instrumenty te bazują na strategiach inwestycyjnych sprawdzonych w ciągu minionych 20 lat w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych. Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. funduszach ETF wynosi 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.