Skip to main content

Pierwsze europejskie ETF-y iShares odwzorowujące indeksy minimalnej zmienności na LSE

3 grudnia 2012 r. spółka BlackRock powiększyła swoją ofertę funduszy ETF na rynku europejskim o cztery produkty akcyjne charakteryzujące się relatywnie niewielkim poziomem zmienności. To pierwsze tego typu ETF-y iShares notowane na europejskich parkietach – zostały one wprowadzone na giełdę w Londynie.

Nowe instrumenty odwzorowują (poprzez replikację fizyczną, przy zastosowaniu metody optymalizacji) wyniki indeksów minimalnej zmienności (minimum volatility indices), dzięki czemu oferują niższą zmienność stóp zwrotu w stosunku do standardowych instrumentów typu ETF, które naśladują zachowanie indeksów ważonych kapitalizacją. Od momentu rozpoczęcia kryzysu finansowego całkowita zmienność rynku akcji wzrosła, zarówno pod względem wielkości jak i częstotliwości występujących zawirowań. W latach 2007-2011 dwuprocentowe (zarówno in plus jak i in minus) dzienne zmiany indeksu MSCI Europe miały miejsce średnio więcej niż trzy razy w ciągu miesiąca, natomiast w poprzednich trzech latach zdarzały się jedynie około pięć razy w roku. Ten podwyższony poziom zmienności w ciągu ostatnich lat odstraszył wielu inwestorów od wejścia na rynek kapitałowy.

Wybór składników indeksów benchmarkowych (tj. indeksów, które są replikowane przez nowe fundusze iShares), spośród uczestników indeksów macierzystych (parent indices), jest dokonywany przy wykorzystaniu strategii minimalnej zmienności, która opiera się na szacunkach dotyczących profilu ryzyka poszczególnych walorów, ich oczekiwanej zmienności stóp zwrotu (mierzącej ruchy dziennych zmian cen walorów w określonym przedziale czasu) oraz wskaźnika korelacji między wszystkimi składnikami. Celem indeksów benchmarkowych jest odzwierciedlenie parametrów inwestycyjnych portfela akcji skupiającego te walory należące do koszyka indeksu macierzystego, które charakteryzują się najniższą absolutną zmiennością stóp zwrotu, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych ograniczeń związanych z dywersyfikacją ryzyka (m.in. minimalnej i maksymalnej liczby składników, wag sektorowych i/lub krajowych w stosunku do indeksu macierzystego).

iShares MSCI World Minimum Volatility dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania stóp zwrotu indeksu MSCI World Minimum Volatility. W portfelu funduszu (obejmującym w sumie 220 walorów) dominują akcje spółek amerykańskich (ok. 51%), japońskich (ok. 16%) oraz szwajcarskich i kanadyjskich (ok. 8%). Najważniejszymi pozycjami w aktywach funduszu są akcje firm Novartis, Nestle i Takeda Pharmaceutical. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.

iShares MSCI Europe Minimum Volatility dąży do jak najbardziej precyzyjnego odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu MSCI Europe Minimum Volatility. W portfelu funduszu (obejmującym w sumie 124 walory) dominują akcje spółek brytyjskich (ok. 34%), szwajcarskich (ok. 20%), francuskich (ok. 11%) i niemieckich (ok. 8%). Najważniejszymi pozycjami w aktywach funduszu są akcje firm Givaudan, Roche Holding, SGS, Novartis i Zurich Insurance Group. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

iShares S&P 500 Minimum Volatility stara się powielić stopę zwrotu indeksu S&P 500 Minimum Volatility. W portfelu funduszu (obejmującym ogółem 216 instrumentów) dominują akcje amerykańskich spółek należących do sektora opieki zdrowotnej (ok. 17%), producentów podstawowych dóbr konsumpcyjnych (ok. 16%), spółek z branży technologii informacyjnych (ok. 16%) i firm finansowych (ok. 10%). Najważniejszymi pozycjami w aktywach funduszu są akcje firm Becton Dickinson and Co., Waste Management, Tyco International i Accenture. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility próbuje jak najbardziej wiernie odwzorowywać wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. W portfelu funduszu (obejmującym w sumie 182 walory) dominują akcje spółek tajwańskich (ok. 17%), chińskich (ok. 15%), południowokoreańskich (ok. 10%) i malezyjskich (ok. 9%). Najważniejszymi pozycjami w aktywach funduszu są akcje firm CP All, Bank Central Asia, Taiwan Semiconductor Manufacturing i Public Bank. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,40% w skali roku.

Walutą funduszy iShares MSCI World Minimum Volatility, iShares S&P 500 Minimum Volatility i iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility jest dolar amerykański, zaś funduszu iShares MSCI Europe Minimum Volatility – euro. Skład portfeli funduszy jest równoważony co pół roku. Podmioty te reinwestują uzyskiwane dochody.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.