Skip to main content

Pięć nowych funduszy ETF na Euronext Amsterdam

14 grudnia na parkiecie Euronext Amsterdam wchodzącym w skład NYSE Euronext zadebiutowało pięć funduszy (Trackers) naśladujących zachowanie indeksów holenderskiej giełdy. Zostały one wyemitowane przez ThinkCapital ETFs N.V., który jest zarządzany przez holenderską firmę Think Capital Asset Management B.V.

Think AEX Tracker odzwierciedla zachowanie indeksu AEX – najbardziej znanego indeksu parkietu w Amsterdamie, obejmującego 25 największych spółek holenderskich tam notowanych. Jest to instrument akcyjny typu dywidendowego (jej wypłata będzie odbywać się co kwartał). Wycena funduszu odbywa się w euro, a stawka kosztów całkowitych (total earning ratio – TER) została ustalona na poziomie 0,30%.

Think AMX Tracker naśladuje wyniki indeksu AMX, który jest indeksem typu mid-cap (obejmuje 25 średniej wielkości holenderskich) spółek. Jest to również fundusz akcyjny wypłacający inwestorom dywidendę w odstępach kwartalnych i wyceniany w euro. Stawka TER w tym funduszu wynosi 0,45%.

Think Total Market Tracker Defensief, Think Total Market Tracker Neutraal oraz Think Total Market Tracker Offensief replikują zachowanie indeksów (odpowiednio) Think Total Market Trackers Index Defensief, Think Total Market Trackers Index Neutraal oraz Think Total Market Trackers Index Offensief. Indeksy Total Market Trackers obejmują mix instrumentów finansowych składający się z akcji (ponad 40 akcji emitentów z różnych sektorów i różnych krajów), obligacji (10 różnego rodzaju obligacji rządowych o zróżnicowanych terminach do wykupu) oraz instrumentów rynku nieruchomości (10 różnych funduszy nieruchomości). Różnią się one od siebie profilem inwestycyjnym (defensywny, neutralny, agresywny). Fundusze Think Total Market Tracker Defensief, Think Total Market Tracker Neutraal oraz Think Total Market Tracker Offensief to zatem instrumenty typu multi-asset; są wyceniane w euro i wypłacają cokwartalną dywidendę. Ich koszty całkowite wynoszą 0,60%.

Według informacji NYSE Euronext na europejskich parkietach należących do tego sojuszu notowanych jest obecnie 449 funduszy ETF. Średni dzienny obrót tymi instrumentami w listopadzie wyniósł 8039 transakcji – o 21 proc. więcej niż w listopadzie 2008 roku.

Holenderski rynek funduszy ETF zanotował w tym roku wzrost o 29 procent. Na amsterdamskim parkiecie pojawiły się w 2009 roku 22 nowe fundusze ETF. Ogółem notowanych jest tam obecnie 99 funduszy o łącznych aktywach w wysokości 41 mld euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.