Skip to main content

Pięć kolejnych funduszy ETF Amundi na Deutsche Boerse

14 września na Deutsche Boerse w segmencie XTF zadebiutowało pięć nowych funduszy ETF wyemitowanych przez Amundi – łączna liczba tych instrumentów tego providera znajdujących się w obrocie na Xetra wzrosła tym samym do 63.

Cztery z nich to akcyjne ETF-y replikujące indeksy giełd z rynków rozwiniętych – Stanów Zjednoczonych, Francji oraz krajów wchodzących w skład strefy euro. Amundi ETF S&P 500 odzwierciedla zachowanie indeksu S&P 500 obejmującego 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw (jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,15% – to według Amundi najniższy koszt spośród wszystkich ETF-ów replikujących flagowy indeks amerykańskiego rynku akcji notowanych we Frankfurcie. Amundi ETF Nasdaq-100 naśladuje notowania indeksu Nasdaq-100, w portfelu którego znajduje się 100 największych (pod względem wartości rynkowej) przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii, reprezentujących takie branże jak: telekomunikacyjna, komputerowa (hardware i software) oraz biotechnologiczna. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,23%. Amundi ETF CAC 40 stara się odzwierciedlać performance 40 największych francuskich firm wchodzących w skład indeksu CAC 40. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,25%. Amundi ETF EURO STOXX Small Cap replikuje EURO STOXX Small Index, który grupuje 100 małych spółek z krajów strefy euro. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,30%.

Jeden nowy dłużnych fundusz ETF Amundi to Amundi ETF ex AAA Govt Bond EuroMTS. Jego celem jest odzwierciedlanie indeksu EuroMTS ex-AAA Government, który obejmuje obligacje rządowe denominowane w euro wyemitowane przez państwa należące do strefy euro z ratingiem niższym niż AAA. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego ETF-a wynosi 0,14%.

Wejście nowych funduszy ETF Amundi na Deutsche Boerse sprawiło, iż liczba notowanych tam instrumentów tego typu przekroczyła 700 (702).

Obecnie fundusze ETF Amundi są notowane w Europie na NYSE Euronext Paris, Borsa Italiana, Deutsche Börse i SIX Swiss Exchange oraz dystrybuowane przez Amundi and CA Cheuvreux. Ogółem Amundi ma w ofercie 89 ETF-ów, których aktywa sięgają ponad 4,5 mld euro (stan na koniec czerwca).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.