Skip to main content

Pięć kolejnych akcyjnych funduszy ETF db x-trackers na parkiecie w Mediolanie

18 października 2011 r. w segmencie ETFplus na Borsa Italiana pojawiło się po raz pierwszy pięć exchange-traded funds wyemitowanych przez db x-trackers. Wszystkie ETF-y mają charakter funduszy akcyjnych, przy czym cztery odwzorowują denominowane w USD indeksy MSCI (trzy regionalne i jeden krajowy) typu net total return, natomiast jeden replikuje indeks Russell (także denominowany w USD i typu net total return).

Db x-trackers MSCI BRIC TRN Index ETF dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu MSCI BRIC obejmującego akcje największych spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Db x-trackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN Index ETF dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu MSCI EFM Africa Top 50 Capped TRN obejmującego akcje 50 spółek o dużej i średniej kapitalizacji pochodzących z krajów afrykańskich (głównie z RPA i z Egiptu). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Db x-trackers MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN Index ETF dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu MSCI EM (Emerging Markets) Eastern Europe 10/40 TRN obejmującego akcje dużych i średnich spółek z krajów wschodzących z regionu Europy Wschodniej (Rosji, Polski, Węgier i Czech). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Db x-trackers MSCI Chile TRN Index ETF dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu MSCI Chile TRN obejmującego akcje dużych i średnich chilijskich firm (największy udział w końcu października posiadały spółki Empresas Copec, Cencosud, Soc.Quimica y Min.de Chile oraz Enersis). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,65% w skali roku.

Db x-trackers Russell Midcap Index ETF dąży do odzwierciedlenia wyników indeksu Russell Midcap skupiającego ok. 800 amerykańskich spółek o średniej kapitalizacji (wartość rynkowa tych spółek stanowi ok. 27% całkowitej kapitalizacji spółek należących do indeksu Russell 1000). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,35% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.