Skip to main content

Pięć funduszy ETF RBS na giełdzie w Mediolanie

24 stycznia 2012 r. na rynku ETFplus giełdy Borsa Italiana odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa pięciu nowych akcyjnych funduszy ETF wyemitowanych przez Royal Bank of Scotland (RBS) funkcjonujących pod nazwą RBS Market Access. Wszystkie oferują ekspozycję na rynki akcji w państwach wschodzących i (lub) państwach granicznych i są oparte o ważone kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) indeksy MSCI.

Cztery z nich to fundusze posiadające ekspozycję regionalną:

  • na rynki 25 tzw. państw granicznych – RBS Market Access MSCI Frontier Markets Index ETF (wskaźnik kosztów całkowitych (TER) – 0,90%)

  • na afrykańskie rynki wschodzące i graniczne za wyjątkiem Republiki Południowej Afryki – RBS Market Access MSCI Emerging and Frontier Africa ex South Africa Index ETF (wskaźnik kosztów całkowitych (TER) – 0,85%)

  • na rynki krajów Rady Krajów Zatoki Perskiej (Gulf Countries Council) za wyjątkiem Arabii Saudyjskiej (Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Oman) – RBS Market Access MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia Top 50 Capped Index ETF (wskaźnik kosztów całkowitych (TER) – 0,70%)

  • na rynki państw wschodzących w Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk i Peru) wraz z jednoczesnym zabezpieczeniem ryzyka walutowego względem euro (dzięki zastosowaniu walutowych kontraktów forward) – RBS Market Access MSCI EM LatAm (Brazil ADR) EUR Hedged Index ETF (wskaźnik kosztów całkowitych (TER) – 0,65%)

Ponadto na parkiecie w Mediolanie zadebiutował RBS Market Access MSCI Brazil (ADR) EUR Hedged Index ETF, który oferuje ekspozycję na brazylijski rynek akcji (poprzez inwestycje w ADR-y) i jednocześnie zabezpiecza inwestorów przez wahaniami kursy euro względem dolara (dzięki zastosowaniu walutowych kontraktów forward). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) tego funduszu w skali roku sięga 0,60%.

Fundusze RBS Market Access MSCI Frontier Markets Index ETF, RBS Market Access MSCI Emerging and Frontier Africa ex South Africa Index ETF i RBS Market Access MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia Top 50 Capped Index ETF są denominowane w dolarach amerykańskich, a fundusze RBS Market Access MSCI EM LatAm (Brazil ADR) EUR Hedged Index ETF oraz RBS Market Access MSCI Brazil (ADR) EUR Hedged Index ETF w euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.