Skip to main content

Pięć akcyjnych funduszy ETF db x-trackers z ekspozycją na rynki krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej na Deutsche Boerse

22 sierpnia 2012 r. na parkiecie we Frankfurcie zadebiutowało pięć funduszy ETF db x-trackers z ekspozycją na rynki akcji w Pakistanie, w Bangladeszu, na Filipinach, w Singapurze oraz w Japonii. Walutą obrotu ich tytułów uczestnictwa jest euro.

Fundusz db x-trackers MSCI Pakistan IM TRN Index ETF naśladuje wyniki indeksu MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net, którego portfel obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji, których akcje są notowane na giełdach w Pakistanie. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzi obecnie 25 spółek, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to głównie firmy z sektora energetycznego (37,76%), finansowego (28,02%) i surowcowego (25,55%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki Oil & Gas Development Co. (22,89%), MCB Bank (15,50%), Fauji Fertilizer Co. (13,17%) i Pakistan Oil Fields (5,72%) (wszystkie dane na koniec października). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,85%.

Fundusz db x-trackers MSCI Bangladesh IM TRN Index ETF odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net. Jego portfel obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji z Bangladeszu. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzą obecnie 64 spółki, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to głównie firmy z sektora finansowego (58,49%); relatywnie duże udziały mają również firmy z sektorów: opieki zdrowotnej (8,61%), przemysłowego (6,22%), surowcowego (5,83%), energetycznego (5,62%) i użyteczności publicznej (5,29%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki Square Pharmaceuticals (5,44%), Islami Bank Bangladesh (5,23%), National Bank (4,46%) i Pubali Bank (4,22%) (wszystkie dane na koniec października). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,85%.

Fundusz db x-trackers MSCI Philippines IM TRN Index ETF odzwierciedla stopę zwrotu indeksu MSCI Philippines Investable Market Total Return Net. Jego portfel obejmuje filipińskie spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzi obecnie 40 spółek, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to przede wszystkim firmy z sektora finansowego (37,72%), przemysłowego (28,83%) i użyteczności publicznej (12,96%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają firmy SM Investment (10,18%), Ayala Land (7,64%), Philippine Long Distance Telephone (6,78%) oraz SM Prime Holdings (5,90%) (wszystkie dane na koniec października). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,65%.

Fundusz db x-trackers MSCI Singapore IM TRN Index ETF naśladuje zachowanie indeksu MSCI Singapore Investable Market Total Return Net. Jego portfel obejmuje singapurskie spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzi obecnie 108 spółek, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to przede wszystkim firmy z sektora finansowego (49,21%), przemysłowego (24,45%) i usług telekomunikacyjnych (10,13%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają firmy Singapore Telecommunications (9,01%), DBS Group Holdings (8,89%), United Overseas Bank (8,19%) oraz Oversea-Chinese Banking Corp. (8,14%) (wszystkie dane na koniec października). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,50%.

Fundusz db x-trackers MSCI Japan TRN Index ETF (EUR Hedged) odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Japan Monthly Euro Hedged Index, który z jednej strony zapewnia ekspozycję na rynek akcji w Japonii, z drugiej zaś umożliwia ograniczenie ryzyka walutowego amerykańskiego dolara (w tej walucie obliczany jest indeks MSCI Japan) względem euro (w skali miesięcznej). Indeks MSCI Japan TRN jest ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) i zakłada reinwestycję dywidend netto. W końcu października portfel indeksu obejmował 316 składników. Największą reprezentację w indeksie posiadały branże: przemysłowa (20,63%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,25%), finansowa (18,97%) i technologii informacyjnych (11,45%). Wśród spółek największe udziały posiadały Toyota Motor Corporation (5,21%), Mitsubishi UFJ Financial Group (2,87%), Honda Motor Co. (2,38%) oraz Sumitomo Mitsui Financial Group (2,03%). Całkowite roczne koszty (TER) funduszu wynoszą 0,60%.

Wszystkie ww. fundusze ETF stosują replikację syntetyczną.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.