Skip to main content

PE i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie przepisów mających na celu zapobieganie manipulacjom dotyczącym benchmarków finansowych

Komisja Europejska w wydanym 25 listopada oświadczeniu stwierdziła, iż przyjmuje z zadowoleniem porozumienie zawarte między Parlamentem Europejskim a Radą UE w sprawie rozporządzenia dotyczącego benchmarków finansowych (financial benchmarks).

Nowe przepisy w tym zakresie zostały po raz pierwszy zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2013 r. w następstwie wykrycia domniemanych manipulacji dotyczących różnych benchmarków, które mogły działać na niekorzyść konsumentów i firm w całej Unii Europejskiej (dotyczyło to m.in. stóp rynku międzybankowego (EURIBOR, LIBOR, itp.), benchmarków na rynku walutowym i towarowym (m.in. dla złota, srebra, ropy naftowej i biopaliw)). Po osiągnięciu obecnie wstępnego politycznego porozumienia Unia Europejska jest w trakcie tworzenia globalnego standardu w tej dziedzinie. Warto jednocześnie przypomnieć, iż przygotowywane rozporządzenie implementuje i jest zgodne z zasadami ustalonymi w skali międzynarodowej przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (International Organization of Securities Commissions (IOSCO)) w 2012 i 2013 r. Rada UE uzgodniła mandat negocjacyjny dla tego projektu w lutym 2015 r.

Osiągnięte porozumienie przyczyni się do poprawy zarządzania benchmarkami tworzonymi i wykorzystywanymi w Unii Europejskiej w takich instrumentach finansowych jak obligacje, akcje, kontrakty futures i swapy. Nowe przepisy będą miały także istotne, bezpośrednie znaczenie dla klientów, gdyż benchmarki określają m.in. poziom płatności hipotecznych milionów gospodarstw domowych w UE. Nowe przepisy zmniejszą ryzyko manipulacji poprzez zapewnienie, że dostawcy benchmarków w UE posiadają uprzednie zezwolenie i podlegają właściwemu organowi nadzoru (w zależności od rodzaju benchmarku).

Według Jonathana Hilla – komisarza UE odpowiedzialnego za stabilność finansową, usługi finansowe i Unię Rynków Kapitałowych – „benchmarki mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszych rynków finansowych. Manipulowanie benchmarkami oznacza okradanie inwestorów i konsumentów i podważa zaufanie do rynków. Obecne porozumienie przyczyni się do odbudowy zaufania do rynków finansowych w Unii Europejskiej”.

Proponowane rozporządzenie będzie teraz przedmiotem głosowania w Parlamencie Europejskim.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.