Skip to main content

Ossiam uruchomił pierwszy towarowy ETF typu smart beta ważony ryzykiem

12 września 2013 r. posiadająca siedzibę w Paryżu spółka Ossiam, należąca do Natixis Global Asset Management, specjalizująca się w funduszach ETF typu smart beta oferujących inwestorom dostęp do różnorodnych klas aktywów i skonstruowanych w oparciu o analizę fundamentalna i ilościową (dotychczas znana przede wszystkim z funduszy ETF realizujących strategię minimalnej wariancji), wprowadziła na cztery europejskie parkiety (na giełdę w Londynie, Frankfurcie, Paryżu i Mediolanie) swój nowy produkt – Ossiam Risk-Weighted Enhanced Commodity ex. Grains TR UCITS ETF. Według Ossiam jest to pierwszy na świecie fundusz ETF typu smart beta posiadający ekspozycję na rynek towarowy – jest on ważony ryzykiem (formalnie rzecz biorąc jest to subfundusz funduszu parasolowego Ossiam Lux SICAV zarejestrowanego w Luksemburgu).

Fundusz replikuje przy użyciu swapów wyniki indeksu Risk-Weighted Enhanced Commodity Ex-Grains Total Return stworzonego przez Societe Generale, a obliczanego i publikowanego przez Standard & Poor`s. Oferuje on inwestorom regularną ekspozycję typu long (zajmuje wyłącznie długie pozycje) na zdywersyfikowany koszyk 20 towarowych kontraktów futures (za wyjątkiem zbóż) wraz z jednoczesnym dążeniem do ograniczania zmienności stóp zwrotu. W porównaniu ze standardowymi funduszami ETF naśladującymi indeksy towarowe szerokiego rynku (zajmujące także wyłącznie długą pozycję w kontraktach futures), portfel tego indeksu charakteryzuje się bardziej zdywersyfikowaną strukturą poprzez unikanie zbyt wysokiej koncentracji na kontraktach na ropę naftową. Umożliwia to – zdaniem Ossiam – bardziej efektywną alokację ryzyka w portfelu. W końcu sierpnia 2013 r. największą wagę w portfelu indeksu posiadały kontrakty na bydło, wieprzowinę, olej napędowy i olej opałowy.

Risk-Weighted Enhanced Commodity Ex-Grains TR Index łączy dwie specyficzne cechy w ramach jednej strategii. Po pierwsze proces inwestycyjny umożliwia alokację aktywów pomiędzy 20 towarowych kontraktów futures w oparciu o metodę ważenia ryzykiem. Portfel indeksu jest równoważony raz w miesiącu w taki sposób, aby waga danego kontraktu zmieniała się odwrotnie proporcjonalnie do jego zrealizowanej zmienności. Takie podejście zapewnia przypisanie większych wag w portfelu indeksu tym kontraktom futures, które cechują się najmniejszą zmiennością. Po drugie strategia ta implementuje mechanizm zwiększający efektywność procesu rolowania kontraktów futures. Polega on na wyborze do portfela indeksu i rolowaniu kontraktów na podstawie metodologii S&P GSCI Enhanced i/lub S&P Dynamic w celu maksymalizowania korzyści wynikających ze zjawiska backwardation i minimalizowania kosztów rolowania kontraktów w przypadku występowania zjawiska contango.

Fundusz jest notowany w dolarach amerykańskich (jest to waluta bazowa funduszu) i w funtach szterlingach na London Stock Exchange oraz w euro na Deutsche Boerse (w systemie Xetra), na NYSE Euronext Paris oraz na Borsa Italiana. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

Warto dodać iż 11 listopada 2013 r. wartość aktywów zarządzana przez Ossiam przekroczyła poziom 1 mld euro (1014 mln euro), z czego blisko 80 proc. (789 mln euro) zostało ulokowanych w funduszach ETF typu smart beta – Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF, Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF, Ossiam US Minimum Variance NR UCITS ETF, Ossiam iStoxx Europe Minimum Variance NR UCITS ETF, Ossiam FTSE 100 Minimum Variance UCITS ETF i Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.