Skip to main content

Osiem nowych funduszy ETF Amundi na giełdzie w Londynie

6 września 2011 r. na London Stock Exchange zadebiutowało osiem ETF-ów Amundi, z czego siedem to fundusze akcyjne naśladujące wyniki indeksów opracowanych przez MSCI opisujących koniunkturę na rynkach akcji w krajach wschodzących, natomiast jeden jest funduszem nieruchomości dającym ekspozycję na rynek europejski.

Wśród ETF-ów z ekspozycją na rynki emerging markets znalazły się trzy produkty replikujące indeksy krajowe, trzy fundusze odwzorowujące indeksy regionalne oraz jeden ETF, którego celem jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie indeksu globalnego. Do pierwszej z ww. grup należą: Amundi ETF MSCI Brazil (replikuje indeks MSCI Brazil obejmujący największe spółki brazylijskie), Amundi ETF MSCI China (replikuje indeks MSCI China skupiający ok. 50 czołowych spółek chińskich) oraz Amundi ETF MSCI India (replikuje indeks MSCI India, w portfelu którego znajduje się ok. 60 największych spółek indyjskich). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) we dwóch pierwszych funduszach wynosi 0,55% w skali roku, a w Amundi ETF MSCI India 0,80% w skali roku.

W gronie funduszy z ekspozycją regionalną, które pojawiły się na LSE, znalazły się: Amundi ETF MSCI EM Asia (replikuje indeks MSCI Emerging Markets Asia (typu net return) obejmujący czołowe spółki z krajów azjatyckich zaliczanych do rynków wschodzących), Amundi ETF MSCI EM Latin America (replikuje indeks MSCI Emerging Markets Latam grupujący najważniejsze spółki latynoamerykańskie) oraz Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia (replikuje indeks MSCI Eastern Europe ex Russia, w portfelu którego obecnych jest około 30 największych spółek publicznych z Polski, Czech i Węgier – w końcu września w gronie największych firm w tym indeksie znajdowały się PKO BP – 9,22%, KGHM – 8,22%, PZU – 7,93%, Bank Pekao – 7,10%, TP SA – 5,73%, PGE – 5,70%, PKN Orlen – 5,25%; łącznie polskie spółki stanowiły 69,31% portfela indeksu). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) we wszystkich ww. funduszach wynosi 0,45% w skali roku.

Amundi wprowadziło na parkiet w Londynie również fundusz akcyjny z globalną ekspozycją na rynki wschodzące – Amundi ETF MSCI Emerging Markets. Instrument ten dąży do powielania wyników indeksu MSCI Emerging Markets (typu net return), który skupia ponad 800 największych firm z państw określanych jako wschodzące (w końcu września były to przede wszystkim firmy chińskie – 16,79%, koreańskie – 14,67%, brazylijskie – 14,57% i z Tajwanu – 11,48%; udział polskich firm w tym indeksie wynosił zaledwie 1,52%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45%.

Na parkiecie w Londynie zadebiutował ponadto Amundi ETF Real Estate REIT IEIF. Fundusz ten stara się jak najwierniej odzwierciedlić wyniki generowane przez indeks strategiczny Euronext IEIF REIT Europe (to pierwszy tego typu instrument na LSE). Indeks ten obejmuje akcje około 25 spółek publicznych, które stosują standardy typowe dla funduszy nieruchomości (REITs – Real Estate Investment Trusts) – m.in. przejrzystość podatkową z zobowiązaniem do podziału osiąganych dochodów. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,35%.

Wszystkie ww. fundusze notowane są w funtach brytyjskich i w dolarach amerykańskich, za wyjątkiem Amundi ETF MSCI Brazil (tylko w USD) oraz Amundi ETF Real Estate REIT IEIF (tylko w GBP).

W sumie na London Stock Exchange notowanych jest obecnie 41 funduszy ETF Amundi (pozostałe ETF-y tej firmy zostały wprowadzone na LSE w maju i czerwcu br.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.