Skip to main content

Osiem funduszy ETF iShares z ekspozycją na rynki skarbowych papierów dłużnych państw strefy euro

9 maja 2012 r. na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange) oraz 23 lipca na giełdzie we Frankfurcie (Deutsche Boerse) zadebiutowało osiem funduszy ETF iShares oferujących ekspozycję na rynki papierów skarbowych w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Fundusze te odwzorowują wyniki indeksów z serii Barclays Single Country Euro Treasury Bond Index, których portfele obejmują instrumenty dłużne emitowane przez rządy i agencje rządowe poszczególnych państw. Są to papiery o stałych oprocentowaniu, denominowane w euro, o przynajmniej rocznym terminie zapadalności i minimalnej wielkości emisji w wysokości 300 mln euro. Wszystkie fundusze stosują replikację fizyczną (metoda reprezentatywnej próbki), a ich wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,20% w skali roku. Wypłacają one dochód co pół roku. Warto podkreślić, iż pięć ETF-ów iShares (te które oferują ekspozycję na rynki skarbowych instrumentów dłużnych w Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii i Hiszpanii) to pierwsze tego rodzaju instrumenty finansowe na świecie.

Poniżej lista nowych funduszy iShares (wszystkie dane na 23 lipca 2012 r.):

  • iShares Barclays Austria Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Austria Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 19 składników, o średnim kuponie 3,94% i zapadalności 8,27 lat

  • iShares Barclays Belgium Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Belgium Treasury Bond Index, w jego portfelu znajdują się 23 składniki, o średnim kuponie 4,20% i zapadalności 8,44 lat

  • iShares Barclays Finland Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Finland Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 12 składników, o średnim kuponie 3,47% i zapadalności 6,69 lat

  • iShares Barclays France Treasury Bond ETF – replikuje Barclays France Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 36 składników, o średnim kuponie 3,77% i zapadalności 8,58 lat

  • iShares Barclays Germany Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Germany Treasury Bond Index, w jego portfelu znajdują się 42 składniki, o średnim kuponie 3,55% i zapadalności 7,88 lat

  • iShares Barclays Italy Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Italy Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 41 składników, o średnim kuponie 4,43% i zapadalności 8,48 lat

  • iShares Barclays Netherlands Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Netherlands Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 20 składników, o średnim kuponie 3,38% i zapadalności 7,85 lat

  • iShares Barclays Spain Treasury Bond ETF – replikuje Barclays Spain Treasury Bond Index, w jego portfelu znajduje się 29 składników, o średnim kuponie 4,33% i zapadalności 7,97 lat

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.