Skip to main content

Odpływ kapitału z sektorowych ETF-ów

Według danych zgromadzonych przez Barclays Global Investors (BGI) w ostatnim tygodniu października wystąpiła przewaga umorzeń nad nabyciami jeśli chodzi o sektorowe ETF-y naśladujące subindeksy sektorowe indeksu DJ STOXX 600. Odpływ netto kapitału wyniósł 35,3 mln USD – w największym stopniu do tego rezultatu przyczyniły się sektory bankowy i ubezpieczeniowy, które odnotowały odpływ środków w wysokości 37,2 mln USD i 15,1 mln USD. Dodatnie saldo sprzedaży zanotowały ETF-y odzwierciedlające koniunkturę w 9 branżach, jednak skala napływu środków netto była w ich przypadku znikoma – w najlepszych pod tym względem ETF-ach sektora detalicznego wyniosła ona zaledwie 17,5 mln USD. Spadek zainteresowania sektorowymi ETF-ami w końcu października to konsekwencja pogorszenia koniunktury na europejskich parkietach – wszystkie subindeksy sektorowe DJ STOXX 600 zanotowały w tygodniu zakończonym 30 października ujemną stopę zwrotu, która wahała sie od (-0,9%) w przypadku sektora żywnościowego do (-10,5%) w przypadku branży samochodowej.

W przeciwieństwie do ostatniego tygodnia października, wcałym minionym miesiącu europejskie sektorowe ETF-y zanotowały dodatnie saldo napływu nowych środków finansowych. Według danych BGI największym zainteresowaniem cieszyły się w październiku ETF-y powiązane z subindeksami surowców podstawowych (+139,0 mln USD), ropy i gazu (+82,8 mln USD) oraz budowlanym (+80,4 mln USD). Na minusie znalazły się ETF-y powiązane z sześcioma branżami, w tym największy odpływ kapitału dotyczył funduszy naśladujących subindeks towarów i usług przemysłowych (-26,8 mln USD), subindeks spółek działających w sektorrze opieki zdrowotnej (-17,7 mln USD) oraz subindeks branży chemicznej (-16,5 mln USD).

W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2009 roku największą popularnością wśród inwestorów cieszyły się ETF-y odziwerciedlające koniunkturę w sektorze surowców podstawowych (+411,2 mln USD), branży bankowej (+351,6 mln USD) oraz wśród spółek zajmujących się wydobyciem i przerobem ropy i gazu (+305,0 mln USD). Przewagę umorzeń nad nowymi nabyciami odnotowały ETF-y z trzech sektorów: usług finansowych (-28,3 mln USD), handlu detalicznego (-19,1 mln USD) oraz artykułów gospodarstwa domowego (-0,6 mln USD). W tym okresie największy napływ netto kapitału odnotowały: Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Telecommunications (+283,8 mln USD), db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (+276,5 mln USD) i Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Basic Resources (+253,9 mln USD), natomiast największy odpływ dotknął fundusze iShares DJ STOXX 600 Telecommunications Swap (DE) (-114,9 mln USD) oraz iShares DJ STOXX 600 Health Care Swap (DE (-112,9 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.