Skip to main content

Obligacyjny ETF SPDR z ekspozycją na krótkoterminowe obligacje państw strefy euro na parkiecie we Frankfurcie

15 listopada 2011 r. spółka State Street Global Advisors (SSgA) wprowadziła na Deutsche Boerse kolejny fundusz ETF, tym razem pozwalający partycypować w rynku krótkoterminowych obligacji rządowych emitowanych przez wybrane państwa należące do strefy euro.

SPDR Barclays Capital 1-3 Year Euro Government Bond ETF stara się jak najdokładniej odwzorowywać (stosując replikację fizyczną) wyniki indeksu Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond, który obejmuje obecnie papiery rządowe o oryginalnym terminie zapadalności od roku do trzech lat (ale bez instrumentów trzyletnich) emitowane przez Austrię, Belgię, Cypr, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Włochy, Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowenię i Hiszpanię. W indeksie mogą się znaleźć wyłącznie obligacje denominowane w euro, o wartości emisji minimum 2 mld euro. Giełda we Frankfurcie jest pierwszym europejskim rynkiem, na którym notowany jest ten instrument finansowy.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) w skali roku wynosi 0,15%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.