Skip to main content

Obligacyjny ETF iShares z ekspozycją na emerging markets na Borsa Italiana

9 listopada na parkiecie w Mediolanie na rynku ETFplus zadebiutował fundusz ISHARES JPMORGAN $ EMERGING MARKETS BOND FUND wyemitowany przez iShares II Plc. Replikuje on JP MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL CORE INDEX (indeks typu total return). Obejmuje on papiery dłużne z 31 krajów określanych jako rynki wschodzące: Argentyny, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chile, Chin, Kolumbii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chorwacji, Egiptu, Salwadoru, Węgier, Indonezji, Iraku, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Malezji, Meksyku, Panamy, Peru, Filipin, Polski, Rosji, Serbii i Czarnogóry, RPA, Turcji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli i Wietnamu. W dniu 25 października największy udział w indeksie miały obligacje z Brazylii, Rosji (8,57%), Turcji (8,42%), Meksyku (8,26%) i Filipin (7,36%).

Fundusz wypłaca dywidendy w cyklu miesięcznym. Wskaźnik całkowitych kosztów (total expense ratio – TER) w ujęciu rocznym wynosi 0,45%. Fundusz denominowany jest w dolarach amerykańskich. Tytuły uczestnictwa ISHARES JPMORGAN $ EMERGING MARKETS BOND FUND notowane są także na London Stock Exchange i Deutsche Boerse.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.