Skip to main content

Obligacje „upadłych aniołów” w ofercie spółki BlackRock

W końcu czerwca do obrotu giełdowego na dwóch europejskich parkietach (22 czerwca w Londynie i 23 czerwca we Frankfurcie) wprowadzone zostały tytuły uczestnictwa funduszu iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF. W ten sposób spółka BlackRock zaoferowała europejskim inwestorom możliwość inwestowania – za pośrednictwem funduszu ETF – w obligacje emitowane przez firmy nazywane „upadłymi aniołami” (fallen angels). Mianem tym określa się podmioty, w przypadku których obligacje przez nie emitowane doświadczyły obniżki ratingu z poziomu inwestycyjnego do poziomu spekulacyjnego i zaliczane są obecnie do obligacji wysokodochodowych (high yield bonds). Tego rodzaju papiery wartościowe mogą zainteresować inwestorów pragnących skorzystać z anomalii cenowych, które mogą pojawić się w następstwie obniżenia ratingu tych instrumentów finansowych.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF oferuje ekspozycję na globalny rynek tego rodzaju papierów wartościowych – replikowany (w sposób fizyczny, przy zastosowaniu metody reprezentatywnej próbki) przez ten fundusz indeks (Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index) obejmuje ponad 450 obligacji emitentów z różnych branż. W praktyce dominują w nim papiery firm amerykańskich (blisko 50%) oraz włoskich i brytyjskich (po kilkanaście procent) oraz obligacje spółek z sektorów energetycznego i bankowego. W celu zapewnienia należytego poziomu dywersyfikacji portfela udział obligacji jednego emitenta jest ograniczony do maksymalnie 3%. Indeks ten jest równoważony co miesiąc, a w jego portfelu nie mogą znaleźć się obligacje emitentów pochodzących z krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz obligacje o ratingu niższym niż B-.

Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Jego tytuły uczestnictwa są dostępne w funtach szterlingach i amerykańskich dolarach na London Stock Exchange oraz w euro na Deutsche Boerse. Fundusz co pół roku zamierza wypłacać inwestorom wypracowane dochody. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,50% w skali roku.

To 89. europejski fundusz ETF iShares posiadający ekspozycję na rynek instrumentów o stałym dochodzie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.