Skip to main content

NYSE Euronext wprowadził 6 nowych indeksów strategicznych

W końcu listopada NYSE Euronext Europe wprowadził 6 nowych indeksów strategicznych bazujących na indeksie CAC40 (główny indeks giełdy w Paryżu), zwiększając tym samym liczbę tych indeksów do 24.

Trzy nowe indeksy lewarowane pozwalają trzykrotnie, czterokrotnie i pięciokrotnie zwiększyć dzienną zmianę indeksu CAC40. Są to: CAC 40® X3 Leverage NR, CAC 40® X4 Leverage NR oraz CAC 40® X5 Leverage NR.

Trzy indeksy typu short (CAC 40® X3 Short GR, CAC 40® X4 Short GR i CAC 40® X5 Short GR) dają odwrotną ekspozycję (z uwzględnieniem trzy-, cztero- i pięciokrotnej dźwigni) na indeks CAC40, co pozwala zwielokrotnić zyski przy spadającym rynku.

Indeksy te będą mogły być wykorzystane przez emitentów funduszy typu ETF, certyfikatów i warrantów. Są one obliczane w sposób ciągły i upowszechniane od 24 listopada 2010 r.

Pierwsze indeksy strategiczne pojawiły się na giełdzie w Paryżu w grudniu 2007 r. Rodzina indeksów strategicznych obejmuje – obok 24 indeksów – także 12 strategii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.