Skip to main content

Nowy produkt z ekspozycją na ceny ropy Brent na Deutsche Boerse

24 maja 2011 r. w systemie Xetra na Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie db Brent Crude Oil Booster ETC (EUR) – instrumentu finansowego typu ETC (exchange-traded commodity) wyemitowanego przez db ETC Index plc z grupy Deutsche Banku.

Instrument ten oferuje możliwość partycypowania w zmianach ceny ropy Brent (poprzez naśladowania zmian cen indeksu db Brent Crude Oil Booster USD opartego na kontraktach futures na ropę), jednak bez zabezpieczenia ryzyka kursowego euro wobec dolara amerykańskiego (notowany od marca 2010 r. na London Stock Exchange db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged ETC oraz notowany na LSE od kwietnia 2011 r. db Brent Crude Oil Booster GBP Hedged ETC posiadają zabezpieczenie walutowe). Zabezpieczeniem ryyzka kredytowego tego ETC są fizycznie istniejące sztaby złota. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.