Skip to main content

Nowy fundusz ETF Credit Suisse na Borsa Italiana

20 września na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie rozpoczęło się notowanie tytułów uczestnictwa funduszu ETF Credit Suisse ETF (Lux) on MSCI Emu Mid Cap wyemitowanych przez CS ETF (Lux) Plc.

Fundusz replikuje zachowanie indeksu obejmującego spółki o średniej kapitalizacji pochodzące z krajów należących do strefy euro – MSCI EMU Mid Cap (indeks typu total return net). Jego tytuły uczestnictwa są denominowane w euro. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) w skali roku został ustalony na poziomie 0,55%. Fundusz wypłacać będzie dywidendy w okresach półrocznych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.