Skip to main content

Nowy ETF Think Capital na parkiecie w Amsterdamie

26 listopada 2012 r. na giełdzie w Amsterdamie (NYSE Euronext Amsterdam) zadebiutował nowy fundusz ETF wyemitowany przez Think Capital. Jest on zarządzany przez Think Capital Asset Management.

Think iBoxx AAA-AA Government Bond Tracker naśladuje (stosując replikację fizyczną) wyniki indeksu Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (indeks typu total return). Portfel indeksu obejmuje 15 największych i najpłynniejszych obligacji rządowych denominowanych w euro o pozostającym okresie do wykupu od roku do 5 lat. W indeksie mogą znajdować się jedynie obligacje posiadające co najmniej rating na poziomie AA oraz o minimalnej wartości emisji w wysokości 2 mld euro. Udział obligacji z jednego kraju w portfelu indeksu jest ograniczony do 30%. Największy udział w indeksie mają obligacje francuskie (ok. 30%), niemieckie (ok. 25%) i holenderskie (ok. 17%) (stan na początek stycznia 2013 r.).

Walutą bazową funduszu jest euro. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,15% w skali roku. Fundusz wypłaca dywidendy co kwartał.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.