Skip to main content

Nowy ETF iShares na parkiecie we Frankfurcie

10 czerwca w segmencie XTF Deutsche Boerse rozpoczęły się notowania kolejnego funduszu ETF iShares.

iShares EURO STOXX 50 (Acc) jest funduszem akcyjnym, replikującym indeks EURO STOXX 50 obejmujący 50 największych przedsiębiorstw z 12 krajów wchodzących w skład strefy euro. Fundusz naśladuje zachowanie tej wersji indeksu, w przypadku której dochody z akcji są reinwestowane w indeks i nie są dystrybuowane do inwestorów. Tytuły uczestnictwa funduszy denominowane są w euro. Całkowite koszty (total expense ratio) wynoszą 0,35%.

Obecnie na Deutsche Boerse notowanych jest 671 exchange-traded funds.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.