Skip to main content

Nowy dłużny fundusz ETF iShares z ekspozycją na amerykański rynek instrumentów o stałym dochodzie

16 stycznia 2012 r. na Deutsche Boerse zadebiutował iShares Barclays Capital US Aggregate Bond. To fundusz ETF umożliwiający inwestorom – poprzez fizyczną replikację (metodą reprezentatywnej próbki) indeksu Barclays Capital US Aggregate Bond – partycypowanie w wynikach koszyka denominowanych w dolarach amerykańskich obligacji skarbowych i rządowych, instrumentów sekurytyzowanych oraz obligacji korporacyjnych. Fundusz inwestuje wyłącznie w instrumenty finansowe o minimum rocznym terminie pozostającym do wykupu.

W dniu 7 lutego w portfelu indeksu znajdowało się 157 składników, średni termin do wykupu wynosił 10,38 lat, a średni kupon 3,47%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz wypłaca dywidendę co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,25% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.