Skip to main content

Nowy dłużny fundusz ETF iShares na parkiecie w Mediolanie

16 grudnia 2010 r. na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu iShares Markit iBoxx Euro High Yield wyemitowanego przez iShares Plc.

Podmiot ten stara się naśladować (poprzez fizyczną replikację z zastosowaniem optymalizacji) wyniki inwestycyjne indeksu Markit iBoxx Euro Liquid High Yield (typu total return), który oferuje inwestorom ekspozycję na największe i najbardziej płynne emisje obligacji korporacyjnych denominowanych w euro i posiadających rating subinwestycyjny. W skład indeksu wchodzą tylko te obligacje, których wartość emisji wynosi minimum 250 mln euro. Maksymalny pierwotny termin zapadalności dla nowych obligacji dołączanych do indeksu to 10,5 roku, zaś minimalny 2 lata (ten ostatni termin nie dotyczy tych obligacji, które już znajdują się w indseksie). Maksymalny udział pojedynczej obligacji w indeksie wynosi 5%.

Fundusz wypłaca dywidendę co kwartał. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,50% w skali roku. Fundusz jest denominowany w euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.