Skip to main content

Nowe towarowe i dłużne fundusze ETF iShares na frankfurckim parkiecie

16 sierpnia 2012 r. na parkiecie we Frankfurcie w segmencie XTF miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa sześciu funduszy ETF wyemitowanych przez iShares.

Cztery z nowych instrumentów to towarowe ETF-y. Replikują one (przy użyciu swapów) indeksy S&P GSCI w wersji „dynamic roll”. Są to indeksy, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zoptymalizować koszty rolowania towarowych kontraktów futures. Ich metodologia zakłada stosowanie strategii polegającej w praktyce na inwestowaniu w kontrakty futures najbliższe terminu wygaśnięcia w sytuacji, gdy na rynku danego towaru występuje sytuacja backwardation oraz na inwestowaniu w kontrakty futures znajdujące się dalej na krzywej futures (tj. wygasające później) w sytuacji, gdy na rynku danego towaru występuje sytuacja contango (dzięki temu można zminimalizować efekt ujemnych stóp zwrotu przy rolowaniu kontraktów). Fundusz iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap obejmuje kontrakty futures na towary rolne: bawełnę, kawę kakao, kukurydzę, soję, pszenicę i cukier. Fundusz iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap daje ekspozycję na ceny surowców energetycznych: benzyna bezołowiowa, diesel, gaz ziemny, ropa Brent i ropa WTI. Fundusz iShares S&P GSCI Dynamic Roll Industrial Metals Swap obejmuje kontrakty futures na metale przemysłowe: aluminium, ołów, miedź, nikiel i cynk. Fundusz iShares S&P GSCI Dynamic Roll Commodity Swap oferuje ekspozycję na cały rynek surowcowy i towarowy – surowce energetyczne, metale szlachetne, metale przemysłowe, towary rolne pochodzenia roślinnego oraz żywiec. Waga pojedynczego towaru w indeksie nie może przekraczać 35 proc. Wskaźnik kosztów (expense ratio) we wszystkich ww. instrumentach finansowych wynosi 0,45% w skali roku.

Dwa nowe fundusze ETF na Deutsche Boerse to instrumenty z ekspozycją na rynek dłużny. iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond pozwala inwestorom partycypować w rynku obligacji korporacyjnych typu high yield (o ratingu spekulacyjnym) denominowanych w dolarach amerykańskich. Jego celem jest naśladowanie zachowania indeksu Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped (stosuje replikację fizyczną z zastosowaniem metody reprezentatywnej próbki). Indeks obejmuje największe i najbardziej płynne obligacje, zaś w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dywersyfikacji waga obligacji jednego emitenta nie może być wyższa niż 3%. Maksymalny termin zapadalności papierów znajdujących się w indeksie to 15 lat, zaś minimalny to 1,5 roku (w przypadku nowych obligacji włączanych do indeksu) lub 1 rok (w przypadku obligacji znajdujących się już w portfelu indeksu). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Fundusz iShares Barclays Capital EM Asia Local Govt Capped Bond pozwala na czerpanie korzyści z rynku obligacji rządowych azjatyckich państw wschodzących denominowanych w ich walutach lokalnych. Replikuje on, także w formie fizycznej z zastosowaniem metody reprezentatywnej próbki, stopę zwrotu indeksu Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped. Obecnie w jego skład wchodzą obligacje pięciu państw: Indonezji, Malezji, Filipin, Korei Południowej i Tajlandii (udział obligacji z jednego państwa jest ograniczony do 40 proc.). Na początku listopada największy udział w aktywach funduszu (ok. 40 proc.) posiadały obligacje południowokoreańskie. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.