Skip to main content

Nowe towarowe i alternatywne fundusze ETF UBS na giełdach w Zurychu i we Frankfurcie

18 stycznia na SIX Swiss Exchange zadebiutowały dwa towarowe fundusze ETF UBS.

UBS-ETF DJ-UBS Commodity Index SF replikuje Dow-Jones UBS Commodity Index Total Return SM, który daje ekspozycję na cały rynek towarowy, przy czym udział pojedynczego towaru w indeksie nie może być wyższy niż 15% oraz niższy niż 2%. Docelowe wagi dla poszczególnych grup towarowych dla tego indeksu w 2011 r. wynoszą: surowce energetyczne – 33%, towary rolne – 30%, metale przemysłowe – 18%, metale szlachetne – 14% i żywiec – 5%.

UBS-ETF CMCI Composite SF naśladuje zachowanie indeksu UBS Bloomberg CMCI (Constant Maturity Commodity Index) USD Total Return. Docelowe wagi dla poszczególnych grup towarowych dla tego indeksu w 2011 r. wynoszą: surowce energetyczne – 34%, towary rolne – 30%, metale przemysłowe – 27%, metale szlachetne – 5% i żywiec – 4%.

Walutą obu funduszy jest dolar amerykański. Są one zarejestrowane w Irlandii. Koszty zarządzania w pierwszym funduszu wynoszą 0,45% w skali roku, zaś w drugim 0,62% w skali roku. Funkcję market makera dla obu instrumentów finansowych pełni bank UBS. Oba fundusze wykorzystują replikację syntetyczną.

Z kolei 19 stycznia na Deutsche Boerse pojawiły się trzy fundusze ETF wyemitowane przez UBS ETFs plc oparte na indeksie rynku funduszy hedgingowych – HFRX Global Hedge Fund. UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (EUR) A-acc, UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) A-acc i UBS ETFs plc HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) I-acc (ten otatni jest adresowany do inwestorów instytucjonalnych) pozwalają inwestorom partycypować w wynikach ww. indeksu (zarówno w euro jak i w amerykańskim dolarze), który obejmuje cały przekrój strategii inwestycyjnych wykorzystywanych przez fundusze hedgingowe, w tym takie jak: convertible arbitrage (wykorzystujące różnice w wycenie obligacji zamiennych i akcji), distressed securities (w ramach której inwestuje się w akcje spółek znajdujących się bardzo trudnej sytuacji finansowej lub operacyjnej) i equity hedge (polega na równoczesnym kupowaniu niedowartościowanych walorów i sprzedawaniu przewartościowanych akcji). Wagi poszczególnych strategii w portfelu indeksu odzwierciedlają udziały poszczególnych strategii w rynku funduszy hedgingowych (mierzone wartością aktywów).

Żaden z w. funduszy ETF nie wypłaca dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych w pierwszych dwóch produktach (adresowanych do klientów indywidualnych) wynosi 2,00% w skali roku; w trzecim funduszu znajduje się on na poziomie 1,50%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.