Skip to main content

Nowe fundusze obligacyjne Lyxora na parkietach we Frankfurcie i w Zurychu

8 marca 2011 r. na Deutsche Boerse oraz 22 marca na SIX Swiss Exchange zadebiutował Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30. Fundusz ten pozwala inwestorom czerpać korzyści z wyników 30 obligacji korporacyjnych denominowanych w euro z ratingiem niższym niż inwestycyjny. Uczestnikami indeksu Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30, którego zachowanie naśladuje fundusz Lyxora, mogą być obligacje, których wartość emisji przekracza 500 mln euro oraz których minimalny termin zapadalności to 15 miesięcy. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,45% w skali roku.

22 marca na giełdzie w Zurychu pojawił się także Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns. Jego zadaniem jest jak najwierniejsze odwzorowanie wyników indeksu Markit iBOXX USD Liquid Emerging Markets Souvereings Total Return, który obejmuje obligacje rządowe z państw należących do grona rynków wschodzących. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,30% w skali roku. Walutą tego funduszu ETF i walutą jego obrotu na SIX Swiss Exchange jest dolar amerykański.

Funkcję market makera dla obu funduszy ETF Lyxora notowanych na parkiecie w Zurychu pełni Societe Generale.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.