Skip to main content

Nowe fundusze ETF Source na parkietach w Londynie i Frankfurcie

Na początku stycznia 2012 r. spółka Source wprowadziła na giełdy w Londynie i we Frankfurcie swoje nowe fundusze ETF.

3 stycznia do obrotu na London Stock Exchange (LSE) weszły tytuły uczestnictwa funduszu LGIM Commodity Composite Source ETF (handel nimi jest możliwy w funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, a jego walutą bazową jest dolar amerykański). Fundusz ten, którego twórcą oprócz Source Markets jest także firma Legal & General Investment Management (LGIM), naśladuje zachowanie indeksu LGIM Commodity Composite oferującego zdywersyfikowaną ekspozycję na rynek towarowy. To pierwszy ETF w ofercie Source (spółka za dotychczas uruchomiła 31 commodity ETCs z ekspozycją na pojedyncze surowce i towary).

Indeks LGIM Commodity Composite ma być nowym rodzajem benchmarku dla szerokiego rynku towarowego. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie spółki LGIM jako podmiotu zarządzającego indeksami oraz stosowane przez nią procesy screeningu (jakościowego i ilościowego), indeks ten oferuje ekspozycję na najlepsze indeksy rynku towarowego. Obecnie indeks LGIM Commodity Composite obejmuje cztery subindeksy: Barclays Capital Commodity Index Pure Beta TR, Citi CUBES Index TR, JPMCCI Ex-Fronth Month Energy Light TR Index i UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index. Taki skład portfela oznacza, że największy udział w portfelu indeksu mają surowce energetyczne (35,7%), towary rolne (25,2%), metale przemysłowe (19,1%) oraz metale szlachetne (15,8%). Jeśli chodzi o poszczególne towary, to w dniu 23 stycznia w portfelu indeksu LGIM Commodity Composite dominowały: ropa naftowa (14,8%), złoto (12,5%), miedź (10,3%), soja (6,2%) i aluminium (6,1%). Skład indeksu będzie modyfikowany co najmniej raz w roku. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,40% w skali roku, a średnia opłata swapowa (average swap fee) 0,45% w skali roku.

6 stycznia na Deutsche Boerse w systemie Xetra zadebiutowały tytuły uczestnictwa funduszu Nomura Voltage Mid-Term Source ETF wyceniane w euro (dotychczas fundusz ten był dostępny na London Stock Exchange w dolarach amerykańskich). Fundusz ten replikuje Nomura Voltage Strategy Mid-Term 30-day USD TR Index. Oferuje on inwestorom taktyczne podejście do zmienności rynku amerykańskich blue-chipów poprzez inwestowanie w indeks S&P 500 VIX Mid-Term Futures, który umożliwia minimalizowanie strat wynikacjących z rolowania pozycji na rynku kontraktów futures (straty te powstają w momencie nabywania po wyższej cenie nowych kontraktów wygasających później w miejsce właśnie zapadających kontraktów). Nomura Voltage Strategy Mid-Term 30-day USD TR Index obejmuje także trzymiesięczne amerykańskie bony skarbowe. Wagi obu ww. składników tego indeksu mogą zmieniać się w przedziale od 0% do 100% i są zależne od zmienności samego indeksu – im wyższa relatywna zmienność, tym wyższa alokacja. Celem takiego podejścia jest z jednej strony wykorzystanie skoków zmienności, zaś z drugiej redukcja kosztów stałego utrzymywania długiej pozycji na rynku. Pozwala to na szybką (codzienną) zmianę strategii, co nie jest możliwe w przypadku opcji waniliowych oraz większości pozagiełdowych (OTC) instrumentów finansowych oferujących ekspozycję na zmienność. Opłata za zarządzanie wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.