Skip to main content

Nowe fundusze ETF db x-trackers na parkiecie w Londynie

6 stycznia 2011 r. db x-trackers – należąca do Deutsche Banku spółka oferująca fundusze ETF – wprowadziła na giełdę w Londynie pierwszy w Europie fundusz ETF typu short powiązany z indeksem rynków wschodzących. db x-trackers MSCI Emerging Market Short Daily Index ETF daje inwestorom dzienną, odwrotną ekspozycję na rynki akcji emerging markets poprzez replikowanie indeksu MSCI Emerging Markets typu short. Indeks ten obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z całego świata. Instrument ten umożliwia inwestorom – głównie instytucjonalnym – przede wszystkim aktywne zabezpieczanie ich długich pozycji na tych rynkach. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku. db x-trackers MSCI Emerging Market Short Daily Index ETF jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Jego walutą obrotu jest dolar amerykański i funt brytyjski.

19 stycznia na London Stock Exchange zadebiutował db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index ETF. Fundusz ten umożliwia doświadczonym inwestorom osiągnięcie ekspozycji na wyniki dwóch strategii opartych na rynku akcji stosowanych przez zarządzających funduszami hedgingowymi: equity long-short oraz equity market neutral. Fundusz jest obecnie powiązany z wynikami 17 funduszy hedgingowych (pochodzących z platformy funduszy hedgingowych Deutsche Banku – Deutsche Bank Hedge Fund Platform) zarządzanych przez 13 podmiotów specjalizujących się w zarządzaniu inwestycjami alternatywnymi. W odróżnieniu od wielu innych funduszy, które starają się osiągnąć wyniki określonych strategii hedgingowych, ale nie inwestują w same fundusze hedgingowe, nowy ETF db x-trackers stara się naśladować wyniki rzeczywistych funduszy hedgingowych funkcjonujących obecnie na rynku finansowym.

Strategia equity long-short – jedna z najpopularniejszych wśród zarządzających funduszami hedgingowymi – polega na nabywaniu niedowartościowanych walorów, których kurs powinien rosnąć i zajmowaniu krótkich pozycji w przypadku akcji spółek uznawanych za przewartościowane, których cena powinna spadać. Z kolei strategia equity market neutral polega także na zajmowaniu długich i krótkich pozycji na rynku akcji, ale zarządzający stosujący tę strategię dodatkowo próbują osiągnąć równowagę w inwestycjach kapitałowych między długimi i krótkimi pozycjami, tak aby ich portfele były neutralne wobec rynku.

db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index ETF jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,90% w skali roku. Walutą obrotu funduszu jest dolar amerykański.

db x-trackers db Equity Strategies Hedge Fund Index ETF uzupełnił ofertę Deutsche Banku w zakresie alternatywnych funduszy ETF notowanych na LSE. Dwa lata temu, w styczniu 2009 r. podmiot ten wprowadził bowiem na londyński parkiet db X-trackers db Hedge Fund Index ETF – fundusz który jest powiązany z wynikami sześciu głównych strategii wykorzystywanych przez fundusze hedgingowe i który zgromadził dotychczas aktywa o wartości 1,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.