Skip to main content

Nowe fundusze ETF db x-trackers na niemieckich i hiszpańskich parkietach

W listopadzie i grudniu 2011 r. na Deutsche Boerse i SIX Swiss Exchange pojawiło się dziewięć funduszy ETF wyemitowanych przez db x-trackers – spółkę zarządzającą aktywami z grupy Deutsche Banku.

22 listopada na giełdzie we Frankfurcie zadebiutowały trzy obligacyjne ETF-y. db X-trackers II iBoxx € Germany Covered 1-3 Total Return Index ETF replikuje iBoxx € Germany Covered 1-3 Index i pozwala w ten sposób czerpać korzyści z niemieckich obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi o zapadalności od roku do 3 lat. db X-trackers II iBoxx € Germany Total Return Index ETF (odwzorowuje iBoxx € Germany Index) oraz db X-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone Total Return Index ETF (odwzorowuje iBoxx € Sovereigns Eurozone Index) umożliwiają inwestorom partycypowanie (odpowiednio) w rynku niemieckich obligacji rządowych oraz w rynku obligacji skarbowych państw należących do strefy euro. Wskaźniki kosztów całkowitych (total expense ratio) we wszystkich ww. funduszach wynoszą 0,15% w skali roku.

14 grudnia na Bolsas y Mercados Espanoles miało miejsce pierwsze notowanie sześciu akcyjnych ETF-ów db x-trackers. Trzy z nich to fundusze lewarowane, których celem jest osiągnięcie w skli dziennej dwukrotnie większej stopy zwrotu niż benchmark. Dają one ekspozycję na niemiecki rynek akcji (db x-trackers LEVDAX DAILY ETF), europejski rynek akcji (db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF) oraz amerykański rynek akcji (db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF). Dwa kolejne ETF-y to fundusze lewarowane odwrotne, które zachowują się przeciwnie do ruchu określonego indeksu, z dwukrotnie większą siłą (w ujęciu dziennym). Są one zorientowane na niemiecki (db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF) i amerykański rynek akcji (db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY ETF). Ostatni fundusz to db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF, który replikuje indeks hiszpańskich blue chipów – IBEX 35. Ogółem na hiszpańskich giełdach notowane są obecnie tytuły uczestnictwa 70 funduszy ETF, w tym 27 funduszy ETF db x-trackers.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.