Skip to main content

Nowe fundusze ETF db x-trackers azjatyckich rynków wschodzących na parkiecie w Londynie i we Frankfurcie

W połowie listopada na London Stock Exchange zadebiutowały cztery ETF-y db x-trackers oferujące inwestorom ekspozycję na rynki Chin, Indii, Malezji i Tajlandii. Fundusze db x-trackers MSCI China TRN Index ETF, MSCI India TRN Index ETF, MSCI Malaysia TRN Index ETF oraz MSCI Thailand TRN Index ETF replikują (przy wykorzystaniu swapów zawieranych z Deutsche Bankiem) indeksy typu total return dla czterech krajów azjatyckich stworzone przez MSCI Barra. Obejmują one głównie duże i średnie spółki notowane na giełdach ww. krajów (w przypadku funduszu z ekspozycją na rynek chiński dotyczy to parkietów w Szanghaju, Shenzen i Hongkongu, w tym także akcje Red-Chip oraz P-Chip). Udział spółek z danego państwa w indeksach MSCI w kapitalizacji lokalnych rynków akcji wynosi ok. 85%. Według db x-trackers jest on największym emitentem funduszy ETF z ekspozycją na rynki wschodzące na LSE.

Z kolei od 6 grudnia w obrocie w systemie Xetra giełdy we Frankfurcie znajduje się db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index ETF. Podobnie jak ww. ETF-y także ten replikuje w sposób syntetyczny indeks stworzony przez MSCI Barra dla rynku indonezyjskiego (to pierwszy taki instrument finansowy na Deutsche Boerse). W skład indeksu wchodzą duże i średnie spółki indonezyjskie, których całkowita kapitalizacja stanowi 85% kapitalizacji lokalnego rynku akcji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu w skali roku wynosi 0,65%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.