Skip to main content

Nowe fundusze ETF ComStage na Deutsche Boerse

Trzy akcyjne ETF-y oraz jeden fundusz dłużny wyemitowane przez ComStage – spółkę zależną Commerzbanku – zadebiutowały 7 lipca w segmencie XTF giełdy we Frankfurcie.

ComStage ETF DAX FR replikuje indeks cenowy DAX, który obejmuje 30 największych i osiągających najlepsze wyniki przedsiębiorstw niemieckich. Całkowite koszty (TER) tego funduszu wynoszą 0,15%.

ComStage ETF EURO STOXX 50 FR naśladuje zachowanie indeksu cenowego EURO STOXX 50, w skład którego wchodzi 50 największych przedsiębiorstw z krajów należących do strefy euro. Całkowite koszty (TER) tego funduszu wynoszą 0,15%.

ComStage ETF FTSE 100 TR odzwierciedla notowania indeksu FTSE Total Return, w którego portfelu znajduje się 100 największych przedsiębiorstw mających siedzibę w Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty (TER) tego funduszu wynoszą 0,25%.

ComStage ETF iBoxx € Germany Covered Capped Overall TR replikuje Markit iBoxx € Germany Covered Capped TR Index, który obejmuje zabezpieczone obligacje wyemitowane w Niemczech i denominowane w euro. Obligacje, które wchodzą w skład portfela tego indeksu, muszą mieć wartość emisyjną minimum 1 mld euro, zaś ich termin zapadalności w dniu rewizji portfela indeksu nie może być krótszy niż 1 rok. Ponieważ jest to indeks typu total return, płatności kuponowe są reinwestowane. Całkowite koszty (TER) funduszu wynoszą 0,17%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.