Skip to main content

Nowe fundusze db x-trackers na Deutsche Boerse i SIX Swiss Exchange

30 września na giełdzie w Zurychu miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa 13 funduszy ETF db x-trackers (grupa Deutsche Bank). Wśród nich znalazły się:

  • 10 funduszy akcyjnych, pozwalających zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach na giełdach papierów wartościowych (także z użyciem dźwigni) w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro: db x-trackers S&P 500 ETF (opłata za zarządzanie – 0,20%), db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF (0,60%), db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILY ETF (0,70%), db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF (0,65%), db x-trackers MSCI CANADA TRN INDEX ETF (0,35%), db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF (0,60%), db x-trackers LEVDAX DAILY ETF (0,35%), db x-trackers FTSE 100 LEVERAGED DAILY ETF (0,50%), db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF (0,35%), db x-trackers EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT DAILY ETF (0,50%)

  • jeden fundusz posiadający ekspozycję na europejski rynek nieruchomości: db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe REAL ESTATE ETF (opłata za zarządzanie – 0,40%)

  • dwa fundusze replikujące indeksy rynku towarowego: db x-trackers DBLCI-OY Balanced ETF (opłata za zarządzanie – 0,55%) i db x-trackers db Commodity Booster Light Energy Benchmark ETF (0,95%).

Funkcję market makera dla wszystkich ww. funduszy ETF pełni Deutsche Bank London AG. Tytuły uczestnictwa nowych funduszy db x-trackers notowanych na SIS Swiss Exchange wyceniane są we frankach szwajcarskich.

Z kolei 4 października na giełdzie we Frankfurcie zadebiutowały dwa obligacyjne fundusze ETF db x-trackers, które pozwalają inwestorom partycypować w rynku obligacji rządowych państw należących do strefy euro.

db x-trackers II iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA TRI ETF naśladuje zachowanie indeksu iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA, który obejmuje obligacje skarbowe emitowane przez rządy krajów strefy euro posiadające najwyższy rating (AAA) i denominowane w euro.

db x-trackers II iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index ETF replikuje wyniki indeksu Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus grupującego obligacje rządowe emitowane przez pięć państw wchodzących w skład strefy euro o najwyższych rentownościach obligacji.

W obu funduszach wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,15% w skali roku. Fundusze te nie wypłacają dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.