Skip to main content

Nowe exchange-traded notes na parkiecie w Helsinkach

W minionym tygodniu na parkiecie NASDAQ OMX Helsinki (stanowiącym część NASDAQ OMX Group) zadebiutowało 26 instrumentów typu ETN.

19 kwietnia w obrocie giełdowym pojawiło się 20 ETNs, których emitentem jest Handelsbanken (po pierwsze tego rodzaju produkty finansowe tego banku na helsińskiej giełdzie). Oferta ta obejmuje lewarowane certyfikaty typu bull i bear, czyli instrumenty finansowe pozwalające inwestorom czerpać korzyści zarówno ze wzrostu, jak i spadku cen instrumentów bazowych. Wśród nowych instrumentów znalazły się certyfikaty oparte m.in. na nowym indeksie giełdy w Helsinkach OMX Helsinki 15 (obejmuje akcje 15 blue chipów charakteryzujących się najwyższymi obrotami na NASDAQ OMX Helsinki), na indeksie energii elektrycznej SHB Power index (mierzy on stopy zwrotu kontraktów forward na ceny energii elektrycznej handlowanych na NordicPool), na cenach akcji Nokii, Stora Enso, Sampo, Fortum i Nordei, notowaniach kontraktów futures na złoto i ropę Brent, a także kursie korony szwedzkiej.

21 kwietnia miało miejsce pierwsze notowanie exchange-traded notes wyemitowanych przez Commerzbank. Są to lewarowane (x2) certyfikaty typu bull i bear bazujące na notowaniach cen akcji Nokii, Fortum oraz UPM-Kymmene.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.