Skip to main content

Nowe ETF-y z ekspozycją na ceny złota i srebra na SIX Swiss Exchange

W końcu października i na początku listopada 2011 r. Zürcher Kantonalbank (ZKB) wprowadził na giełdę w Zurychu nowe fundusze ETF.

26 października do obrotu weszły tytuły uczestnictwa funduszy ZKB Gold ETF oraz ZKB Gold ETF hedged (CHF). Oba instrumenty dają ekspozycję na rynek złota (ich instrumentem bazowym jest złoto w fizycznej postaci), przy czym drugi dodatkowo zabezpiecza inwestorów przed ryzykiem kursowym franka szwajcarskiego wobec dolara. Opłata za zarządzanie wynosi w obu przypadkach 0,40% w skali roku. Walutą ww. ETF-ów oraz walutą ich obrotu jest frank szwajcarski. Market makerami tych instrumentów na giełdzie w Zurychu są Zürcher Kantonalbank, Nyenburgh Holding BV, Flow Traders B.V. i Cologne Independent Traders GmbH.

11 listopada na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszy ZKB Silver ETF (EUR) hedged Klasse H i ZKB Silver ETF (CHF) hedged Klasse H. Oba instrumenty finansowe pozwalają partycypować w zmianach cen srebra (ich instrumentem bazowym jest srebro w fizycznej postaci), przy czym walutą pierwszego z produktów oraz walutą obrotu jest euro, natomiast w przypadku drugiego jest nią frank szwajcarski. W obu przypadkach do obrotu giełdowego zostały wprowadzone tytuły uczestnictwa kategorii H. Opłata za zarządzanie wynosi 0,60% w skali roku. Funkcję animatora dla obu ETF-ów pełni Zürcher Kantonalbank.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.