Skip to main content

Nowe ETF-y Lyxora na giełdach we Frankfurcie i Paryżu

Lyxor Asset Management wprowadził swoje kolejne fundusze ETF na Deutsche Boerse i NYSE Euronext Paris.

1 sierpnia 2011 r. na parkiecie we Frankfurcie zadebiutował Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns. Ten obligacyjny ETF replikuje wyniki indeksu Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns obejmującego obligacje rządowe 20 krajów zaliczanych do rynków wschodzących, denominowane w amerykańskich dolarach i charakteryzujące się najwyższą płynnością. Fundusz nie wypłaca dywidend. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,30% w skali roku.

12 września 2011 r. na paryskiej giełdzie miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa zarejestrowanego we Francji funduszu Lyxor ETF MSCI All Country World (to subfundusz funduszu parasolowego Multi Units France) Fundusz ten odwzorowuje (poprzez swapy) stopy zwrotu indeksu MSCI All Country World (MSCI ACWI) typu net total return, denominowango w dolarach amerykańskich. Fundusz nie wypłaca dywidend. Wskaźnik kosztów całkowitych (total earning ratio) wynosi 0,45% w skali roku. Funkcję market makera funduszu pełni Societe Generale.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.