Skip to main content

Nowe ETF-y iShares na parkietach w Mediolanie i Amsterdamie

W maju 2011 r. na giełdach Borsa Italiana i NYSE Euronext Amsterdam zadebiutowały kolejne fundusze ETF iShares.

4 maja 2011 r. do obrotu na rynku ETFplus giełdy w Mediolanie weszły fundusze ISHARES S&P CNX NIFTY INDIA SWAP oraz ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED SWAP. Pierwszy z nich naśladuje zachowanie indeksu S&P CNX NIFTY INDIA – głównego indeksu National Stock Exchange of India (NSE) obejmującego 50 największych spółek indyjskich z 24 sektorów tamtejszej gospodarki. Jest to indeks ważony kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u. W dniu 30 czerwca br. spółki wchodzące w skład portfela tego indeksu reprezentowały prawie 64% kapitalizacji rynkowej (uwzględniającej free float) NSE. W przypadku obrotów udział spółek z indeksu S&P CNX NIFTY INDIA wyniósł z ostatnich sześciu miesiącach 52,75%. Z kolei ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED SWAP replikuje indeks MSCI RUSSIA CAPPED, w skład którego wchodzą największe spółki rosyjskie, przy czym udział pojedynczej spółki w indeksie oraz jednego sektora jest ograniczony. Wskaźniki kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) kształtują się w przypadku ww. instrumentów finansowych na poziomie (odpowiednio) 0,85% i 0,74% w skali roku. Fundusze te są denominowane w USD, zaś walutą ich obrotu jest euro; nie wypłacają one dywidendy.

24 maja na giełdzie w Amsterdamie pojawiły się dwa nowe fundusze ETF. iShares Dow Jones Global Sustainability Screened naśladuje (poprzez replikację fizyczną) zachowanie indeksu Dow Jones Sustainability World Enlarged (typu total return) obejmującego przedsiębiorstwa z całego świata będące liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju (czołowe 20% firm spośród 2500 spółek znajdujących się w indeksie Dow Jones Global Total Stock Market biorąc pod uwagę ww. kryterium). W połowie 2011 r. największy udział w indeksie miały firmy amerykańskie (31,27%), brytyjskie (12,75%), francuskie (7,25%), niemieckie (7,22%), szwajcarskie (6,54%) i japońskie (6,40%). Reprezentowały one głównie branże: finansową (19,51%), dóbr konsumpcyjnych (14,37%), przemysłową (12,24%), opieki zdrowotnej (11,12%) i surowcową (11,12%). Największy udział w portfelu indeksu w dniu 30 czerwca posiadały firmy: Nestle (1,70%), IBM (1,66%), Chevron (1,63%), General Electric (1,59%), Johnson & Johnson (1,44%), Procter & Gamble (1,41%) i HSBC Holdings (1,40%).

Fundusz iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened odwzorowuje (także stosując replikację fizyczną) wyniki indeksu Dow Jones Sustainability Europe (typu total return). Ten indeks również skupia firmy wyróżniające się pod względem zrównoważonego rozwoju (czołowe 20% firm spośród 600 największych europejskich spółek znajdujących się w indeksie Dow Jones Global Total Stock Market biorąc pod uwagę ww. kryterium), przy czym w jego portfelu obecne są jedynie firmy ze Starego Kontynentu. W końcu czerwca 2011 r. największy udział w indeksie miały firmy amerykańskie brytyjskie (28,87%), niemieckie (18,38%), szwajcarskie (16,29%), francuskie (12,54%) i hiszpańskie (8,70%). Reprezentowały one głównie sektory: finansowy (22,64%), dóbr konsumpcyjnych (17,37%), surowcowy (13,45%), przemysłowy (11,54%) i opieki zdrowotnej (10,87%). Największy udział w portfelu indeksu w ostatnim dniu czerwca posiadały spółki: Nestle (5,10%), HSBC Holdings (4,20%), Novartis (3,99%), Total (3,05%), Siemens (2,81%) i Roche Holding (2,79%).

Walutą bazową obu funduszy jest dolar amerykański, zaś walutą obrotu euro. Wskaźnik kosztów całkowitych sięga w przypadku pierwszego funduszu 0,60%, a w przypadku drugiego 0,45% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.