Skip to main content

Nowe ETF-y Amundi na parkietach w Paryżu i Zurychu

Spółka Amundi Investment Solutions wprowadziła na NYSE Euronext Paris i SIX Swiss Exchange swoje nowe produkty indeksowe.

24 stycznia 2012 r. na giełdzie w Paryżu zadebiutował fundusz Amundi ETF Eurozone Highest Rated Government EuroMTS 1-3. Dąży on do replikacji wyników indeksu EuroMTS Highest-Rated Government 1-3, który obejmuje papiery dłużne państw należących do strefy euro (minimum pięciu emitentów) posiadające co najmniej dwa ratingi na poziomie równoważonym najwyższemu ratingowi AAA (według agencji S&P, Moody`s i Fitch) i terminie zapadalności od roku do 3 lat. Skłąd indeksu jest modyfikowany co miesiąc. Dzięki takiej konstrukcji indeksu nowy fundusz Amundi umożliwia inwestorom zajęcie długiej pozycji w segmencie krótkoterminowych obligacji skarbowych krajów strefy euro o najwyższej wiarygodności kredytowej. To pierwszy tego rodzaju ETF na Starym Kontynencie. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,14% w skali roku.

Dzień wcześniej na giełdzie w Zurychu miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa sześciu akcyjnych funduszy ETF Amundi. Cztery z nich to fundusze z ekspozycją na rynki państw wschodzących, natomiast dwa to fundusze dające ekspozycję na rynek europejski. Wśród tych pierwszych znalazły się fundusze z ekspozycją na rynki emerging markets w Azji (Amundi ETF MSCI EM Asia – A oraz Amundi ETF MSCI EM Asia – B) i w Ameryce Łacińskiej (Amundi ETF MSCI EM Latin America – A oraz Amundi ETF MSCI EM Latin America – B). Dwa pierwsze fundusze replikują indeks MSCI Emerging Markets Asia, a dwa ostatnie indeks MSCI Emerging Markets Latam. Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. ETF-ach wynosi 0,45% w skali roku. Ponadto na zuryskim parkiet trafiły tytuły uczestnictwa funduszu Amundi ETF MSCI EMU High Dividend (odwzorowuje on zachowanie indeksu MSCI EMU High Dividend Yield skupiającego firmy z państw należących do strefy euro wypłacające regularnie wysokie (w relacji do ich cen) dywidendy) oraz funduszu Amundi ETF MSCI Europe High Dividend (odwzorowuje on zachowanie indeksu MSCI Europe High Dividend Yield obejmującego spółki europejskie charakteryzujące się wysokimi wartościami współczynnika dywidendy). W obu funduszach opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 0,30% w skali roku.

W końcu stycznia w ofercie Amundi (firmy stworzonej przez Crédit Agricole i Société Générale) znajdowały się 103 fundusze ETF, których łączne aktywa w końcu 2011 r. wynosiły 8,6 mld USD (6,5 mld euro). W 2011 r. spółka ta pozyskała do swoich ETF-ów 1,7 mld euro netto nowego kapitału, co było trzecim rezultatem w Europie (według Deutsche Bank 2011 ETF Market Review). Fundusze ETF Amundi są dostępne we Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.