Skip to main content

Nowe ETCs i ETNs wyemitowane przez RBS na parkiecie we Frankfurcie

29 kwietnia na Deutsche Boerse pojawiły się nowe instrumenty typu ETC i ETN wyemitowane przez The Royal Bank of Scotland (RBS).

RBS wprowadził do segmentu Exchange-traded products (ETPs) na parkiecie we Frankfurcie 10 ETCs i pięć ETNs. Wśród tych pierwszych znalazły się:

 • RICI Enhanced Index ETC

 • RICI Enhanced Agriculture Index ETC

 • RICI Enhanced Industrial Metals Index ETC

 • RICI Enhanced Grains and Oilseeds Index ETC

 • RICI Enhanced Brent Crude Oil TR Index ETC

 • RICI Enhanced WTI Crude Oil TR Index ETC

 • RICI Enhanced Natural Gas TR Index ETC

 • S&P GSCI Brent Crude Official Close Index TR ETC

 • S&P GSCI Crude Oil Official Close Index TR ETC

 • S&P GSCI Natural Gas Official Close Index TR ETC

Siedem pierwszych ETCs to instrumenty finansowe pozwalające inwestorom po raz pierwszy czerpać zyski poprzez naśladowanie zachowania indeksów rynku towarowego z rodziny Rogers International Commodity Index Enhanced (RICI Enhanced). Odzwierciedlają one notowania kontraktów futures na: ropę Brent, ropę WTI, gaz ziemny, towary rolne, metale przemysłowe, zboża i nasiona roślin oleistych oraz koszyk 37 surowców i towarów. W celu zminimalizowania możliwego negatywnego wpływu efektu rolowania kontraktów wykorzystano zoptymalizowaną procedurę selekcyjną. Nowe podejście bierze pod uwagę pewne sezonowe i cykliczne zachowania cen poszczególnych towarów, przeciętną wartość obrotu kontraktami futures wynoszącą minimum 25 mln USD oraz równoczesne inwestycje w kontrakty o różnych terminach zapadalności. Opłata za zarządzanie tymi instrumentami wynosi 0,85%. Pozostałe trzy ETCs oparte są na indeksach rynku towarowego z rodziny Standard & Poor`s Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI). Naśladują one ceny kontraktów na ropę Brent, ropę WTI oraz gaz ziemny. Opłata za zarządzanie w przypadku tych trzech instrumentów wynosi 0,35%.

Oferta RBS w zakresie exchange-traded notes obejmuje:

 • MSCI FM (Frontier Markets) Daily Net TR USD ETN – opłata za zarządzanie 1,25%

 • MSCI AC South East Asia Net TR USD Index ETN – opłata za zarządzanie 0,65%

 • MSCI Gulf Cooperation Council ex SA Top 50 Net ETN – opłata za zarządzanie 0,85%

 • MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD Index ETN – opłata za zarządzanie 0,64%

 • CECE Composite Index in EUR ETN – opłata za zarządzanie 0,50%

Cztery pierwsze instrumenty umożliwiają partycypację w wynikach indeksów z rodziny MSCI. Ostatni oparty jest natomiast na indeksie CECE Composit Index (w euro), który obejmuje wiodące polskie, węgierskie i czeskie spółki.

Obecnie segment ETPs na Deutsche Boerse obejmuje 171 ETCs i 19 ETNs.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.