Skip to main content

Nowe akcyjne, towarowe i dłużne fundusze ETF UBS na parkiecie w Zurychu

W ostatnich tygodniach na SIX Swiss Exchange pojawiły się nowe fundusze ETF, których emitentem jest bank UBS. Wśród nich znalazł się jeden fundusz dający ekspozycję na rynki akcji krajów wschodzących, dwa towarowe ETF-y z ekspozycją na metale szlachetne oraz trzy dłużne ETF-y posiadające ekspozycję na szwajcarskie obligacje rządowe.

17 listopada do obrotu weszły tytuły uczestnictwa funduszu UBS-ETF MSCI Emerging Markets. Naśladuje on zachowanie indeksu MSCI Emerging Markets TR – indeksu ważonego kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u, którego celem jest zilustrowanie koniunktury na rynkach akcji w krajach określanych jako rynki wschodzące: Brazylii, Chile, Chinach, Kolumbii, Czechach, Egipcie, na Węgrzech, w Indiach, Indonezji, Korei, Malezji, Meksyku, Maroku, Peru, na Filipinach, w Polsce, Rosji, RPA, na Tajwanie, w Tajlandii i Turcji. Największy udział w indeksie w listopadzie miały spółki chińskie (18%), brazylijskie (16%), koreańskie (15%) i tajwańskie (11%). W strukturze sektorowej dominowały przedsiębiorstwa z branży finansowej (25%), surowcowej (15%), energetycznej (14%) i technologii informacyjnych (13%). Średnia roczna stopa zwrotu indeksu w ostatnich 5 latach wyniosła 12,5%, przy czym np. w 2008 r. indeks zniżkował o 53,4%, a w 2009 r. wzrósł o 78,5%. W celu odwzorowania indeksu stosuje replikację fizyczną z wykorzystaniem optymalizacji. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a walutami obrotu frank szwajcarski i dolar amerykański. Koszty zarządzania (management fee) w skali roku wynoszą 0,65% (jednostki kategorii A) lub 0,40% (jednostki kategorii I). Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu, jest zgodny z dyrektywą UCITS III. Portfelem funduszu zarządza UBS Global Asset Management (UK), a funkcję market makera pełnią Commerzbank i UBS.

30 listopada rozpoczęły się notowania tytułów uczestnictwa funduszu UBS-IS (Index Solutions) Silver ETF. Naśladuje on notowania srebra na fixingu o godzinie 12.00 w Londynie (London Silver Market Fixing Ltd. Silver Fix Price/US Cents). Członkami London Silver Fixing Ltd. są: Scotia Mocatta, Deutsche Bank i HSBC Investment Banking Group. Fundusz inwestuje głównie w srebro w postaci fizycznej, w postaci standardowych sztab (o wadze od 23,3 do 34,2 kg) segregowanych i przechowywanych w Szwajcarii. Fundusz przewiduje możliwość wykupienia udziałów w naturze. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w srebro w ostatnich 5 latach wyniosła 25,3%, przy czym np. w 2008 r. cena ta zniżkowała o 26,9%, a w 2009 r. wzrosła o 57,5%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a walutami obrotu frank szwajcarski i dolar amerykański. Koszty zarządzania (management fee) w skali roku wynoszą 0,48% (jednostki kategorii A) lub 0,36% (jednostki kategorii I). Fundusz jest zarejestrowany w Szwajcarii. Portfelem funduszu zarządza UBS Global Asset Management (UK), a funkcję market makera pełni UBS.

Tego samego dnia w obrocie na giełdzie w Zurychu znalazł się funduszu UBS-IS (Index Solutions) Palladium ETF. Naśladuje on notowania palladu na popołudniowym fixingu o godzinie 14.00 w Londynie (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price). Członkami Platinum/Palladium Fixing Commmittee są: Standard Bank, Englehard Metals, HSBS i J. Aron & Co. Fundusz inwestuje głównie w pallad w postaci fizycznej, w postaci standardowych sztab (o wadze od 1 do 6 kg) segregowanych i przechowywanych w Szwajcarii. Fundusz przewiduje możliwość wykupienia udziałów w naturze. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w pallad w ostatnich 5 latach wyniosła 23,0%, przy czym np. w 2008 r. cena ta zniżkowała o 49,5%, a w 2009 r. wzrosła o 113,6%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, a walutami obrotu frank szwajcarski i dolar amerykański. Koszty zarządzania (management fee) w skali roku wynoszą 0,40% (jednostki kategorii A) lub 0,28% (jednostki kategorii I). Fundusz jest zarejestrowany w Szwajcarii. Portfelem funduszu zarządza UBS Global Asset Management (UK), a funkcję market makera pełni UBS.

3 grudnia zadebiutowały na SIX Swiss Exchange trzy dłużne ETF-y: UBS-IS (Index Solutions) Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 ETF, UBS-IS (Index Solutions) Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 ETF i UBS-IS (Index Solutions) Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 ETF. Naśladują one zachowania indeksów szwajcarskich obligacji rządowych o terminach do wykupu od roku do trzech lat (Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 Index), od trzech do siedmiu lat (Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 Index) i od siedmiu do piętnastu lat (Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 Index) (są to indeksy typu total return). Stopa zwrotu ww. indeksów od początku 2010 roku do końca października wyniosła – odpowiednio – 0,4%, 2,9% i 7,4%. W celu odwzorowania indeksów stosują replikację fizyczną (brak ryzyka kontrahenta). Walutą funduszy i walutą obrotu jest frank szwajcarski. Koszty zarządzania (management fee) w skali roku wynoszą 0,14% (jednostki kategorii A) lub 0,12% (jednostki kategorii I). Fundusze są zarejestrowane w Szwajcarii. Portfelem funduszy zarządza UBS Fund Management (Switzerland), a funkcję market makera pełnią Commerzbank i UBS.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.