Skip to main content

Nowe akcyjne i towarowe fundusze ETF UBS na zuryskim parkiecie

W czerwcu i lipcu 2011 r. UBS wprowadził na giełdę w Zurychu (SIX Swiss Exchange) swoje kolejne fundusze ETF.

23 czerwca na parkiecie pojawił się UBS-IS Silver (CHF) hedged ETF (jednostki A oferowane klientom detalicznym oraz jednostki I oferowane klientom instytucjonalnym). Fundusz ten stara się odzwierciedlać ceny srebra (w fizycznej postaci), przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka kursowego franka szwajcarskiego względem dolara amerykańskiego. Opłata za zarządzanie wynosi 0,36% (dla jednostek typu I) oraz 0,48% (dla jednostek typu A). Walutą funduszu i walutą obrotu jest frank szwajcarski.

27 czerwca na rynku zadebiutowały dwa ETF-y. UBS ETF MSCI Emerging Markets SF (jednostki A oferowane klientom detalicznym oraz jednostki I oferowane klientom instytucjonalnym) replikuje w sposób syntetyczny (z zabezpieczeniem ryzyka kontrahenta na poziomie 105%) wyniki indeksu MSCI Emerging Markets, czyli indeksu który obejmuje akcje ponad 820 spółek w 21 państwach określanych jako rynki wschodzące (Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja). W końcu lipca największy udział w indeksie posiadały spółki chińskie (17,3%), koreańskie (15,1%), brazylijskie (15,0%) i tajwańskie (11,0%). Jeśli chodzi o ekspozycję sektorową to najbardziej znaczącymi w indeksie były w tym okresie branże: usług finansowych (24,5%), surowcowa (15,0%), energetyczna (14,7%) i technologii informacyjnych (12,0%). Wśród największych pozycji w indeksie w końcu lipca były walory Samsung Electronics (2,23%), Gazprom (1,94%), Petrobras (1,60%), Taiwan Semiconductor (1,55%), China Mobile (1,51%) oraz Vale (1,48%). Opłata za zarządzanie wynosi 0,45% (dla jednostek typu I) oraz 0,60% (dla jednostek typu A). Walutą funduszu i walutą obrotu jest dolar amerykański.

Tego samego dnia do obrotu giełdowego wszedł UBS-ETF CMCI Agriculture SF (jednostki A oferowane klientom detalicznym oraz jednostki I oferowane klientom instytucjonalnym). Odwzorowuje on (także przy zastosowaniu replikacji syntetycznej i z zabezpieczeniem ryzyka kontrahenta na poziomie 105%) wyniki indeksu UBS Bloomberg CMCI Agriculture Hedged EUR UCITS Total Return, który ilustruje koniunkturę na światowym rynku towarów rolnych. Obejmuje on głównie takie rośliny uprawne jak: soja, cukier, kukurydza oraz pszenica. Indeks ten daje ekspozycję na kontrakty na towary rolne o różnym terminie wygasania, dając w ten sposób dostęp do całej krzywej zapadalności tych kontraktów. Zapewniając inwestorom dostęp do „stałych zapadalności” („constant muturities”) daje nie tylko ciągłą ekspozycję na tę klasę aktywów, ale także pozwala unikać spekulacji, jakie wiążą się z comiesięcznym rolowaniem kontraktów (ma to często miejsce w przypadku tradycyjnych indeksów rynku towarowego) oraz minimalizuje ryzyko ujemnej stopy zwrotu, dzięki czemu indeks ten lepiej odzwierciedla zmiany cen rynkowych towarów rolnych. Opłata za zarządzanie wynosi 0,45% (dla jednostek typu I) oraz 0,60% (dla jednostek typu A).Walutą funduszu jest dolar amerykański, a walutą obrotu jest frank szwajcarski, euro i dolar amerykański.

21 lipca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch kolejnych ETF-ów wyemitowanych przez UBS: UBS Index Solutions – SPI ETF i UBS Index Solutions – SPI Mid Cap ETF (jednostki A oferowane klientom detalicznym oraz jednostki I oferowane klientom instytucjonalnym). Pierwszy ETF dąży do powielenia rezultatów inwestycyjnych indeksu SPI Total Return, który jest indeksem ważonym kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u obejmującym około 230 największych szwajcarskich przedsiębiorstw, których akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Drugi fundusz stara się odwzorowywać wyniki indeksu SPI Middle Total Return, który również jest indeksem ważonym kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u, jednak obejmuje około 80 największych średnich spółek ze szwajcarskiego rynku akcji. Opłata za zarządzanie w obu ETF-ach wynosi 0,34% (dla jednostek typu I) oraz 0,48% (dla jednostek typu A). Walutą funduszu i walutą obrotu w przypadku obu funduszy jest frank szwajcarski.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.