Skip to main content

Nowe akcyjne i dłużne fundusze ETF db x-trackers na parkietach we Frankfurcie i Mediolanie

W końcu stycznia 2011 r. db x-trackers – provider funduszy ETF z grupy Deutsche Banku – wprowadził swoje kolejne ETF-y na Deutsche Boerse i na Borsa Italiana.

21 stycznia na giełdzie we Frankfurcie zadebiutował db x-trackers S&P 500 (EUR) ETF. To pierwszy fundusz na tamtejszym parkiecie, który pozwala inwestorom naśladować wyniki indeksu S&P 500 Total Return przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed fluktuacjami kursu euro do dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Indeks S&P 500 TR obejmuje 500 największych pod względem kapitalizacji (z uwzględnieniem free float`u) amerykańskich korporacji i uwzględnia wszystkie dywidendy wypłacane przez spółki należące do tego indeksu. Sam fundusz nie wypłaca jednak dywidendy. Wskaźnik kosztów całkowitych (Total expense ratio – TER) w skali roku wynosi 0,30%.

26 stycznia na giełdzie w Mediolanie w segmencie ETFplus rozpoczęły się notowania ośmiu funduszy ETF wyemitowanych przez fundusz db x-trackers (pierwsze dwa akcyjne ETF-y) i db x-trackers II (sześć kolejnych dłużnych ETF-ów):

  • DB X-TRACKERS S&P500 EUR HEDGED ETF (3C) – replikuje indeks S&P 500 Euro Hedged, wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,30%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS MSCI INDONESIA TRN INDEX ETF – replikuje indeks MSCI Indonesia TRN, wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,65%, walutą funduszu jest USD

  • DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMANY 1-3 TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks IBOXX € Germany 1-3 (niemieckie papiery skarbowe o terminie zapadalności od roku do trzech lat), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS II IBOXX EUR GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks IBOXX € Germany (niemieckie papiery skarbowe), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE AAA TOTAL RETURN INDEX ETF – replikuje indeks IBOXX € Sovereigns Eurozone AAA (papiery skarbowe krajów strefy euro o ratingu AAA), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS II IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS INDEX ETF – replikuje indeks MARKIT IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS (papiery skarbowe krajów strefy euro o wyższym ryzyku), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 FINANCIALS SUB-INDEX TOTAL RETURN ETF – replikuje subindeks IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 FINANCIALS (denominowane w euro papiery korporacyjne spółek sektora finansowego), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,20%, walutą funduszu jest euro

  • DB X-TRACKERS II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS SUB-INDEX TOTAL RETURN ETF – replikuje subindeks IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 NON-FINANCIALS (denominowane w euro papiery korporacyjne spółek sektora pozafinansowego), wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,20%, walutą funduszu jest euro

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.