Skip to main content

Nowe akcyjne fundusze ETF iShares na parkietach we Frankfurcie i w Londynie

18 lutego 2011 r. na Deutsche Boerse odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa sześciu akcyjnych funduszy ETF iShares.

Trzy ETF-y naśladują indeksy ważone kapitalizacją rynkową z uwzględnieniem free float`u oraz są zabezpieczone przed wahaniami kursu dolara amerykańskiego i euro. iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged replikuje MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net odzwierciedlający koniunkturę na rynku akcji w Japonii. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,64% w skali roku. iShares MSCI World Monthly EUR Hedged naśladuje zachowanie MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net obejmującego spółki z krajów uprzemysłowionych z różnych części świata. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,55% w skali roku. iShares S&P 500 Monthly EUR Hedged odwzorowuje wyniki indeksu &P 500 Euro Hedged, w skłąd którego wchodzi 500 największych amerykańskich spółek publicznych. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45% w skali roku.

Dwa fundusze dają ekspozycję na rynki akcji w krajach wschodzących. iShares MSCI Russia Capped Swap replikuje indeks MSCI Russia Capped obejmujący spółki rosyjskie z ograniczonym udziałem największych pozycji w portfelu. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,74% w skali roku. Celem iShares S&P CNX Nifty India Swap jest odzwierciedlenie wyników indeksu S&P CNX Nifty obejmującego 50 spółek indyjskich z 22 sektorów stanowiących około 55 procent kapitalizacji rynkowej giełdy National Stock Exchange of India. Jego wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,85% w skali roku.

Z kolei iShares MSCI USA dąży do jak najwierniejszego odwzorowania indeksu MSCI USA (jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględnia też free float) ilustrującego koniunkturę na amerykańskim rynku akcji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) tego funduszu wynosi 0,40% w skali roku.

28 lutego na London Stock Exchange zadebiutowały dwa fundusze ETF iShares: iShares Dow Jones Global Sustainability Screened Fund oraz iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened Fund. To pierwsze „zrównoważone ETF-y” (sustainable ETFs) notowane na LSE. Są to instrumenty finansowe adresowane głównie do inwestorów, dla których istotnymi kryteriami wyboru inwestycji są czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania. Pierwszy naśladuje indeks Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment, natomiast drugi replikuje indeks Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment. Oba fundusze stosują replikację fizyczną. Wybór spółek do portfela indeksów odbywa się na podstawie opracowanej przez Dow Jones Indexes Oceny Oddziaływania Przedsiębiorstw na Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami (Sustainable Asset Management‘s Corporate Sustainability Assessment). W portfelach ww. indeksów nie mogą znaleźć się zatem spółki zaangażowane w produkcję alkoholu, papierosów, uzbrojenia, broni palnej oraz działające w branży rozrywki dla dorosłych.

W końcu stycznia 2011 r. największy udział w indeksie Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment posiadały: IBM, HSBC Holdings, Chevron, Nestle, Procter & Gamble, Johnson & Johnson i BHP Billiton. Z kolei największymi pozycjami w indeksie Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment były: HSBC Holdings, Novartis, Total, Siemens, Roche Holding i Banco Santander. Pierwszy fundusz jest dostępny w USD i GBP, natomiast drugi w GBP i euro. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu obejmującego spółki z całego świata wynosi 0,60% w skali roku, zaś funduszu posiadającego ekspozycję tylko na rynek europejski 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.