Skip to main content

Nowe akcyjne ETFy UBS na Deutsche Boerse i na SIX Swiss Exchange

30 maja 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse oraz 20 lipca 2012 r. na SIX Swiss Exchange (giełda w Zurychu) zadebiutowały nowe fundusze ETF wyemitowane przez UBS Global Asset Management.

Sześć z nich to fundusze akcyjne powiązane z trzema indeksami MSCI. Po dwa ETF-y odwzorowują każdy z indeksów – różnią się one jedynie kategorią dystrybuowanych tytułów uczestnictwa: jednostki kategorii „I” są adresowane głównie do inwestorów instytucjonalnych, zaś jednostki kategorii „A” do klientów indywidualnych.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) A-dis oraz UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) I-dis to fundusze odwzorowujące (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI USA (w wersji zakładającej reinwestowanie dywidend). Indeks ten obejmuje akcje ok. 600 dużych i średnich amerykańskich przedsiębiorstw, które reprezentują obecnie ok. 84% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. W końcu czerwca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Apple (4,25%), Exxon Mobil (3,15%), Microsoft (1,80%), General Electric (1,72%), IBM (1,68%), AT&T (1,65%) oraz Chervron (1,63%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: technologii informacyjnych (19,8%), usług finansowych (14,2%), ochrony zdrowia (11,9%), pozostałych dóbr konsumpcyjnych (11,6%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (11,1%), energetycznej (10,8%) i przemysłowej (10,2%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) dla jednostek kategorii A wynosi 0,35%, a dla jednostek kategorii I 0,23% w skali roku.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) A-dis oraz UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) I-dis to fundusze naśladujące (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI USA Value (w wersji zakładającej reinwestowanie dywidend). Indeks ten obejmuje akcje ok. 320 dużych i średnich amerykańskich przedsiębiorstw zdefiniowanych jako spółki „wartościowe”, wyselekcjonowanych na podstawie ich ośmiu historycznych i prognozowanych wskaźników fundamentalnych (w portfelu znajdują się walory firm uznanych za niedowartościowane). W końcu czerwca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Exxon Mobil (6,25%), General Electric (3,42%), AT&T (3,28%), Chervron (3,23%) oraz Johnson & Johnson (2,87%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: usług finansowych (22,5%), energetycznej (15,6%), ochrony zdrowia (13,7%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (10,1%) i przemysłowej (9,5%). Wskaźnik kosztów całkowitych dla jednostek kategorii A wynosi 0,35%, a dla jednostek kategorii I 0,23% w skali roku.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) A-dis oraz UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) I-dis to fundusze powielające (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI World (w wersji zakładającej reinwestowanie dywidend). Indeks ten obejmuje akcje ok. 1600 dużych i średnich przedsiębiorstw z 24 państw uprzemysłowionych reprezentujących różnorodne sektory gospodarki. W końcu czerwca w indeksie dominowały spółki amerykańskie (54,3%); duże udziały w indeksie posiadały również akcje firm brytyjskich (9,5%), japońskich (8,9%) oraz kanadyjskich (4,9%). Największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Apple (2,31%), Exxon Mobil (1,71%), Microsoft (0,98%), General Electric (0,94%), IBM (0,91%), AT&T (0,90%) oraz Chervron (0,89%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: usług finansowych (18,6%), technologii informacyjnych (12,6%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (11,0%), przemysłowej (10,9%), pozostałych dóbr konsumpcyjnych (10,8%), ochrony zdrowia (10,7%) i energetycznej (10,6%). Wskaźnik kosztów całkowitych dla jednostek kategorii A wynosi 0,45%, a dla jednostek kategorii I 0,30% w skali roku.

Do obrotu na giełdzie we Frankfurcie weszły także tytuły uczestnictwa funduszu UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (USD). Fundusz ten odwzorowuje (z zastosowaniem metody pełnej replikacji fizycznej) wyniki indeksu S&P 500 Total Return Net skupiającego akcje 500 największych amerykańskich spółek publicznych stanowiących ok. 75% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji. W końcu czerwca największymi pozycjami w portfelu indeksu były akcje: Apple (4,44%), Exxon Mobil (3,25%), Microsoft (1,86%), IBM (1,83%), General Electric (1,79%), AT&T (1,70%) oraz Chervron (1,69%). W ujęciu sektorowym przeważały walory spółek z branż: technologii informacyjnych (19,7%), usług finansowych (14,4%), ochrony zdrowia (12,0%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (11,3%), pozostałych dóbr konsumpcyjnych (11,0%), energetycznej (10,8%) i przemysłowej (10,5%). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Walutą obrotu tytułów uczestnictwa ww. funduszy na giełdzie we Frankfurcie jest dolar amerykański, zaś na giełdzie w Zurychu dolar amerykański i frank szwajcarski. Funduszami tymi można także handlować na London Stock Exchange (w funtach szterlingach).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.