Skip to main content

Nowe akcyjne ETF-y Credit Suisse na parkiecie w Zurychu

26 sierpnia na SIX Swiss Exchange zadebiutowało 13 akcyjnych funduszy ETF Credit Suisse posiadających ekspozycję głównie na rynki wschodzące.

Trzy spośród tych instrumentów finansowych to fundusze posiadające ekspozycję regionalną:

 • CS ETF (IE) on MSCI EM Asia – replikuje indeks MSCI EM Asia, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA – replikuje indeks MSCI EM EMEA, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Latin America – replikuje indeks MSCI Latin America, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

Dziesięć pozostałych funduszy Credit Suisse posiada ekspozycję na rynki akcji poszczególnych państw:

 • CS ETF (IE) on CSI 300 – replikuje indeks CSI 300 (obejmuje 300 największych chińskich spółek, których akcje notowane są na giełdach w Szanghaju i Shenzen), waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,32%

 • CS ETF (IE) MSCI Korea – replikuje indeks MSCI Korea, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Taiwan – replikuje indeks MSCI Taiwan, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Australia – replikuje indeks MSCI Australia, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,34%

 • CS ETF (IE) MSCI India – replikuje indeks MSCI India, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,65%

 • CS ETF (IE) on MSCI Russia – replikuje indeks MSCI Russia, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI South Africa – replikuje indeks MSCI South Africa, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Brazil – replikuje indeks MSCI Brazil, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Chile – replikuje indeks MSCI Chile, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

 • CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped – replikuje indeks MSCI Mexico Capped, waluta funduszu – USD, waluta obrotu – USD, opłata za zarządzanie – 0,52%

Nowe fundusze ETF Credit Suisse stosują replikację syntetyczną (partnerem swapowym jest Credit Suisse Securities (Europe) Limited). Wraz z wprowadzonym na rynek w czerwcu 2006 r. funduszem CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets wymienione powyżej fundusze oferują inwestorom możliwość stworzenia portfela inwestycyjnego posiadającego ekspozycję na rynki emerging markets.

Wszystkie ww. fundusze są zarejestrowane w Irlandii. Ich market makerem na giełdzie w Zurychu jest Credit Suisse AG.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.