Skip to main content

Niewielki odpływ kapitału z sektorowych funduszy ETF w ostatnim tygodniu lipca

Według danych BlackRock dotyczących napływu i odpływu kapitału z funduszy ETF naśladujących wyniki subindeksów sektorowych paneuropejskiego indeksu STOXX 600 Europe, w ostatnim tygodniu lipca (tygodniu zakończonym 29 lipca) bilans wpłat i wypłat do tych podmiotów wyniósł (-28,4 mln USD). Można uznać ten rezultat za stosunkowo dobry, gdyż już wówczas mieliśmy do czynienia z pogorszeniem nastrojów na europejskich parkietach. Spadki nie były jednak wówczas tak silne jak w ubiegłym tygodniu, gdyż indeks STOXX 600 Europe stracił na wartości (w USD) 2,3%. W tych okolicznościach największy odpływ netto kapitału odnotowały ETF-y powiązane z subindeksami: bankowym (-71,9 mln USD), ropy i gazu (-54,5 mln USD) i żywności i napojów (-34,9 mln USD). Największą przewagę nowych wpłat nad wypłatami zanotowały z kolei ETF-y odwzorowujące wyniki subindeksów: opieki zdrowotnej (+51,7 mln USD) i technologicznego (+50,1 mln USD).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2011 roku do analizowanej grupy ETF-ów wpłacono o 122,4 mln USD więcej niż z nich wypłacono (w tym w samym lipcu bilans ten wyniósł +310,1 mln USD). Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze replikujące subindeksy sektora bankowego (+320,3 mln USD), opieki zdrowotnej (+274,9 mln USD) i telekomunikacyjnego (+141,4 mln USD). Najwięcej środków finansowych netto odpłynęło natomiast tym okresie z funduszy odwzorowujących wyniki subindeksów ilustrujących koniunkturę wśród spółek użyteczności publicznej (-247,2 mln USD), spółek sektora surowców podstawowych (-190,6 mln USD), firm branży budowlanej i materiałów budowlanych (-119,0 mln USD) oraz spółek handlu detalicznego (-102,6 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.