Skip to main content

Najwyższy od lutego napływ netto kapitału do sektorowych ETF-ów

Według danych zgromadzonych przez BlackRock w tygodniu zakończonym 22 lipca saldo wpłat i wypłat dotyczące funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniosło +328,1 mln USD i był to najlepszy rezultat w tym segmencie rynku od połowy lutego br. Tak duże zainteresowanie inwestorów tymi instrumentami finansowymi to w głównej mierze skutek poprawy koniunktury na europejskich parkietach – noks STOXX 600 Europe zwyżkował w analizowanym tygodniu o 3,5% (w USD), natomiast najlepsze subindeksy branżowe zyskały na wartości ponad 5% (banki, spółki użyteczności publicznej, firmy ubezpieczeniowe, spółki telekomunikacyjne). Zdecydowanie największy napływ nowego kapitału odnotowały ETF-y naśladujące zachowanie subindeksu bankowego (+161,3 mln USD), ubezpieczeniowego (+107,6 mln USD) i opieki zdrowotnej (+81,3 mln USD). Natomiast największe umorzenia (netto) dotknęły fundusze odwzorowujące subindeksy sektora surowców podstawowych (-60,3 mln USD) i sektora użyteczności publicznej (-29,2 mln USD).

Na skutek wysokiego dodatniego bilansu wpłat i wypłat, tegoroczne saldo znalazło się ponownie na plusie osiągając wartość 150,8 mln USD. Największy dodatni wpływ na ten wynik miały ETF-y odwzorowujące subindeksy sektora bankowego które pozyskały netto 392,2 mln USD (w tym Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks 305,2 mln USD, a STOXX 600 Optimised Banks Source ETF 247,5 mln USD) oraz ETF-y powiązane z subindeksem branży opieki zdrowotnej (+223,2 mln USD, z czego najwięcej – 112,5 mln USD – STOXX 600 Optimised Healthcare Source ETF). Największy odpływ netto kapitału odnotowały natomiast ETF-y replikujące subindeks branży użyteczności publicznej (-238,5 mln USD) i sektora surowców podstawowych (-216,0 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.