Skip to main content

Najwyższe saldo sprzedaży detalicznej netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii od blisko 4 lat

Jak poinformowała Investment Association – instytucja reprezentująca interesy brytyjskich podmiotów zarządzających aktywami i monitorująca rozwój tej branży w Wielkiej Brytanii – w marcu 2017 r. saldo sprzedaży detalicznej netto (net retail sales) funduszy indeksowych (tracker funds) w Wielkiej Brytanii wyniosło aż 1720 mln ₤. To najwyższy poziom od czerwca 2013 roku, czyli od prawie 4 lat. Akcyjne fundusze indeksowe były głównymi beneficjentami ponownego zainteresowania inwestorów akcjami brytyjskich spółek, gdyż sprzedaż detaliczna netto w ich przypadku wyniosła 596 mln ₤, podczas gdy sprzedaż detaliczna netto funduszy należących do tej samej kategorii, lecz zarządzanych aktywnie sięgnęła jedynie 328 mln ₤.

Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze indeksowe w Wielkiej Brytanii osiągnęła w końcu I kwartału poziom 148,9 mld ₤. To 13,7% łącznych aktywów brytyjskich funduszy inwestycyjnych (rok temu odsetek ten wynosił 11,2%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.